Ga direct naar:

BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit

10 Mrt 2016

header-zangvogels-01

Een zo helder, inzichtelijk en laagdrempelig mogelijk aanbod van praktische preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten, tot een minimum te beperken. Dat is in een notendop wat BIJ12/Faunafonds beoogt met de Faunaschade Preventiekit (FPK), voorheen bekend onder de naam Handreiking Faunaschade.

De Faunaschade Preventiekit is ontwikkeld voor grondgebruikers in de agrarische sector. Er zijn nu vijf modules samengesteld die een overzicht geven van preventieve maatregelen in het kader van schade die toegebracht kan worden door vijf soortgroepen – dassen, ganzen, kleine zangvogels, kraaiachtigen en wilde zwijnen. Ook wordt er voor een groot aantal gewassen aangegeven wanneer de schadeperiode kan optreden.

Beperken

“De maatregelen die wij beschrijven in de FPK zullen schade aan gewas nooit honderd procent kunnen reduceren”, zegt Chris Kalden, voorzitter a.i. Faunafonds, “maar wat ze wel doen is grondgebruikers zo goed mogelijk informeren over wat zij kunnen doen om eventuele schade in een zo vroeg mogelijk stadium te beperken.” Kalden blikt terug: “Voordat het Faunafonds bij BIJ12 werd ondergebracht, hadden wij de goede gewoonte om eens in de paar jaar praktijk en wetenschappelijk onderzoek te vertalen in bruikbare preventieve maatregelen voor grondgebruikers. En deze traditie zetten we, nu het Faunafonds onder BIJ12 valt, graag voort.”

Toekomstmuziek

De modules zijn digitaal te raadplegen, maar ook op papier, via een download. Kalden: “We vinden het belangrijk om met onze tijd mee te gaan. Misschien dat we in een nabije toekomst grondgebruikers nog interactiever kunnen informeren, maar dat is nu nog toekomstmuziek. Beide opties aanbieden, zowel online als offline, leek ons nu een logische tussenstap. “ Daan Jacobs, coördinator Faunazaken is tevreden met de FPK; “Dit jaar gaan wij verder met modules voor tien andere soortgroepen, waaronder duiven, eenden en hertachtigen”. Deze modules zullen naar verwachting allemaal voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd.”

Visie

Mocht er ondanks de preventieve maatregelen toch schade optreden, dan wordt in de FPK aangegeven hoe er aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele tegemoetkoming in de schade bij het Faunafonds. Jacobs ziet vanuit BIJ12/Faunafonds een belangrijke taak weggelegd in het kader van informatie over juist het voorkomen van faunaschade: “Wij vinden het onze taak goede en bruikbare informatie beschikbaar te stellen waarmee grondgebruikers weten hoe zij schade kunnen voorkomen en bestrijden en er ook echt mee aan de slag te kunnen. Dát is de koers van het Faunafonds voor de komende jaren. Het betalen krijgt in onze visie een laatste plaats. Voorkomen is immers beter dan genezen.”

De Faunaschade Preventiekit is te raadplegen en te downloaden via deze link 

 

Meta informatie van dit bericht

Bij Unit FaunafondsTags: faunaschade

Gerelateerde nieuwsberichten

Planmatig beheer kolgans vraagt om internationale samenwerking

16 Feb 2016

Een planmatig beheer voor de kolgans is pas mogelijk als op internationale schaal, effectieve verjaging en schadebeperking over de hele trekroute (flyway) worden afgestemd. Een geïsoleerd, alleen op provinciale schaal ...
Lees het hele bericht

Artikel Faunafonds nieuwe stijl in Edelhert

20 Okt 2015

In het herfstnummer van Het Edelhert, het blad dat de Vereniging het Edelhert uitgeeft, lichten Rob Schuitemaker, consulent Faunafonds en Daan Jacobs, coördinator Faunazaken, het werk van het Faunafonds toe aan de ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Planmatig beheer kolgans vraagt om internationale samenwerking

Volgende bericht

Faunafonds goed voorbereid op terugkeer wolf

Over deze unit

Het Faunafonds, bekend als adviseur en uitvoerder van taken op het gebied van onder meer faunaschade aan landbouwgewassen, is een kennis- en adviescentrum en werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van EZ.

Naar de overzichtspagina

BIJ12 elders op het internet