Ga direct naar:

Planmatig beheer kolgans vraagt om internationale samenwerking

16 Feb 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een planmatig beheer voor de kolgans is pas mogelijk als op internationale schaal, effectieve verjaging en schadebeperking over de hele trekroute (flyway) worden afgestemd. Een geïsoleerd, alleen op provinciale schaal ontwikkeld, beleid leidt niet tot een verlaging van de totale schadebedragen. Dat blijkt uit een meerjarige studie van een samenwerkingsverband van Radboud Universiteit, Sovon en NIOO (verenigd in het Centre for Avian Population Studies) waartoe het Faunafonds in 2011 opdracht heeft verleend.

Hoofdvraag van de studie was hoe de in Nederland overwinterende flywaypopulatie kolganzen beheerd kan worden zodat zowel de landbouwschade wordt beperkt en tegelijkertijd de duurzame staat van instandhouding van de in Nederland overwinterende flywaypopulatie wordt gegarandeerd.

Uitkomsten
De aantallen in Nederland overwinterende Kolganzen zijn sinds 1970 sterk toegenomen. Deze groei ging gepaard met toenemende landbouwschade, die zich voor 90 procent voordoet op grasland en zich voor 85 procent concentreert in de provincies Fryslân, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel. Na 2000 stabiliseert de omvang van de bij ons overwinterende Noordzee-populatie van Kolganzen. Volgens de onderzoekers komt dat vooral door een afname van het broedsucces en in mindere mate door verhoogd afschot. Er bleek ook geen verschuiving vanuit de oostelijker gelegen trekroute van Kolganzen, die een eventuele achteruitgang van onze Noordzeepopulatie maskeert.

Als er meer ganzen worden afgeschoten zal weliswaar de populatie afnemen, maar de mate waarin dat gebeurt is moeilijk te voorspellen omdat de toenemende sterfte door het afschot mogelijk deels zal worden gecompenseerd door een hogere jongenproductie. Verhoogd afschot zal verder niet leiden tot een belangrijke reductie van de schade. Sterker nog, extra verjaging (of bejaging) kan leiden tot uitgestelde voorjaarstrek, een grotere voedselbehoefte van de ganzen  en dus meer schade.

Provincies
De provincies hebben kennis genomen van de uitkomsten van de studie. De Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland nemen deel aan het Internationaal Waddenoverleg, waarin de beheerproblemen aan de orde komen. In dat Waddenoverleg wordt de provinciale ganzenaanpak afgestemd. De provincie Fryslân heeft in het najaar van 2015 mede namens de andere provincies, deelgenomen aan een internationale conferentie over het ganzenbeheer (de Goose Management Conference van de AEWA , het Afrikaans-Euraziatisch Watervogelverdrag, in Denemarken). Ook de kolganzenstudie werd daar gepresenteerd. De uitkomsten van deze studie worden betrokken bij de vervolgafspraken die gemaakt zullen worden naar aanleiding van deze conferentie.

Download het rapport

Meta informatie van dit bericht

Bij Unit FaunafondsTags: faunafonds-2, faunaschade, kolganzen

Gerelateerde nieuwsberichten

BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit

10 Mrt 2016

Een zo helder, inzichtelijk en laagdrempelig mogelijk aanbod van praktische preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten, tot een minimum te beperken. Dat is in een notendop wat BIJ12/Faunafonds ...
Lees het hele bericht

BIJ12 verzorgt gastcollege Van Hall Larenstein

11 Jan 2016

BIJ12 verzorgt voor studenten Bos- & Natuurbeheer aan Van Hall Larenstein een serie van zes gastcolleges over natuurbeleid. In het eerste college lichtte regioconsulent Rob Schuitemaker het werk van het ...
Lees het hele bericht

BIJ12 draagt bij aan Goose Management Conference

21 Okt 2015

Op 27 - 29 oktober vindt in Gram Slot, Denemarken de Goose Management Conference plaats, georganiseerd door de universiteit van Aarhus en mede gesponsord door BIJ12/Faunafonds. Doel van de conferentie ...
Lees het hele bericht

Artikel Faunafonds nieuwe stijl in Edelhert

20 Okt 2015

In het herfstnummer van Het Edelhert, het blad dat de Vereniging het Edelhert uitgeeft, lichten Rob Schuitemaker, consulent Faunafonds en Daan Jacobs, coördinator Faunazaken, het werk van het Faunafonds toe aan de ...
Lees het hele bericht

Loopt er opnieuw een wolf in Nederland?

14 Aug 2015

Verschillende media melden in de avond van 13 augustus dat er een wolf is gezien in de provincie Drenthe. Het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om een wolf ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Eerste bewegende beelden van roofvogels in kippenuitlopen

Volgende bericht

BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit

Over deze unit

Het Faunafonds, bekend als adviseur en uitvoerder van taken op het gebied van onder meer faunaschade aan landbouwgewassen, is een kennis- en adviescentrum en werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van EZ.

Naar de overzichtspagina

BIJ12 elders op het internet