Laatste nieuws

Natuur en landschap

WUR: Gemiddeld genomen gaat het nog niet goed met de natuur in Nederland

Uit de Nederlandse rapportages over de periode 2013-2019 aan de Europese Commissie blijkt dat voor bepaalde Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en habitattypen positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn, maar dat het gemiddeld genomen nog niet goed gaat met de natuur in Nederland.

Inloggen in mijn persoonlijke omgeving: