Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Applicaties en beheer

Overstromingsrisico’s in Nederland op kaart

Hoe hoog komt het water in mijn omgeving bij een mogelijke overstroming? Wie dat wil weten kan dit terugvinden op nieuwe overstromingskaarten op www.risicokaart.nl.

Applicaties en beheer

Provincies werken aan nieuw portaal Risicokaart

Waar lopen transportroutes voor gevaarlijke stoffen door Nederland? Waar vind ik essentiële informatie over grote gebouwen met een publieksfunctie in een bepaalde regio? Op Risicokaart.nl - eigendom van provincies - vind je het antwoord. Provincies werken nu samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid aan een nieuw portaal Risicokaart. Dit moet eind 2020 klaar zijn.

Applicaties en beheer

Waar kan ik schoon en veilig zwemmen?

‘In welk water kan ik schoon en veilig zwemmen?’. Op deze vraag geeft www.zwemwater.nl antwoord. De website is onlangs vernieuwd en helemaal klaar voor het nieuwe zwemseizoen.

Applicaties en beheer

Provincies brengen archeologisch erfgoed digitaal samen

Provincies bewaren hun archeologische monumenten in een speciaal depot. De documentatie over deze vondsten wordt digitaal vastgelegd in een databank. Een aantal provincies heeft hier vanaf 4 maart nu één gezamenlijke databank voor ingericht: archeodepot.nl.

Applicaties en beheer

BIJ12 bestaat 5 jaar

BIJ12 bestaat 5 jaar als uitvoeringsorganisatie voor de provincies. Om dit jubileum te vieren organiseren we in 2019 gedurende het hele jaar een aantal kennissymposia.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten