Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Draaiboek Wolf in vergevorderd stadium

Het aangepaste Draaiboek Wolf is in een vergevorderd stadium en moet nog bestuurlijk worden vastgesteld. Verwacht wordt dat dit begin 2019 gebeurt.

Faunazaken

Kuddehonden oplossing voor oprukkende wolf?

In Trouw verscheen een artikel over het experiment dat BIJ12 laat doen met kuddewaakhonden. Zij worden ingezet om schapen te beschermen tegen de wolf.

Faunazaken

Succesvolle veldwerkdag wolfwerende maatregelen

Op woensdag 17 oktober heeft BIJ12 een speciale veldwerkdag voor schapenhouders in Duitsland georganiseerd. Tijdens deze veldwerkdag stonden de preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen en/of te beperken centraal.

Faunazaken

Update: Tegemoetkoming fruitschade door vogels

De provincie Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

Faunazaken

Pilot kuddewaakhonden

De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren.

Faunazaken

Kieskeurige das houdt van vroeg maisras

De das is dol op het ene maisperceel, terwijl het perceel ernaast wordt gepasseerd. BIJ12 onderzocht dit jaar onder andere de voorkeuren van de das. Met name vroege rassen blijken populair.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten