Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Tussenrapportage wolf 17 juli – 30 oktober 2020

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 17 juli tot en met 30 oktober 2020. Er zijn in deze periode 434 meldingen van (sporen van) wolven binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering in handen is van de Zoogdiervereniging.

Faunazaken

Goudjakhals doodde schapen in Ooijpolder

DNA-onderzoek wijst uit dat de dode schapen in de Ooijpolder bij Nijmegen het slachtoffer zijn van een goudjakhals. Voor Nederland is de goudjakhals een relatief nieuwe soort. Pas drie keer eerder is een goudjakhals in Nederland aangetoond, waarvan twee keer op de Veluwe. Dit is de eerste keer dat we een aanval op schapen zien door een goudjakhals. Provincie Gelderland vergoedt de schade.

Faunazaken

Geef faunabeheereenheden meer ruimte in discussie over faunabeheer

Provinciale bestuurders moeten faunabeheereenheden moeten meer ruimte geven in de politieke en maatschappelijke discussie over jacht, faunabeheer, faunaschade en dierenwelzijn. Dat zegt de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade in een adviesrapport dat zij aanbieden aan de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland.

Faunazaken

Drogestofprijzen zomergras 2020 vastgesteld

BIJ12 heeft de drogestofprijzen zomergras 2020 vastgesteld. Deze prijzen worden gehanteerd bij de bepaling van de hoogte van tegemoetkomingen in faunaschade. Voor grasland worden de drogestofprijzen op verschillende momenten in het jaar vastgesteld.

Faunazaken

Tussenrapportage wolf in Nederland: activiteit van mei tot juli

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in de periode 22 mei tot en met 16 juli 2020. Er zijn 38 meldingen gedaan van schade aan landbouwhuisdieren. Uit DNA-analyse bleek dat iets meer dan de helft veroorzaakt werd door wolven. Ook zijn er 347 meldingen gedaan bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging.

Faunazaken

Toetsing adequaat gebruik nu wel mogelijk

Grondgebruikers die in 2020 een tegemoetkoming hebben aangevraagd voor schade aan voorjaarsgras ontvangen binnenkort hun geld. BIJ12 is deze week gestart met de toetsing op adequaat gebruik. De eerste betalingen volgen eind deze week.

Faunazaken

Uitbetaling tegemoetkoming grasschade vertraagd

Veel grondgebruikers die in 2020 een tegemoetkoming hebben aangevraagd voor schade aan voorjaarsgras hebben de vergoeding nog niet ontvangen. Van deze dossiers moet nog een toetsing op adequaat gebruik plaatsvinden.

Faunazaken

BIJ12 gestart met betaling tegemoetkomingen faunaschade over 2020

BIJ12 is gestart met het uitbetalen van tegemoetkomingen in faunaschade die in 2020 zijn aangevraagd. Als eerste worden tegemoetkomingen betaald over schade die automatisch is getaxeerd. Dit geldt voor ganzenschade in ganzenrust- en foerageergebieden in de provincies Friesland, Groningen, Gelderland en Utrecht. Daarna worden vanaf augustus andere aanvragen in behandeling genomen en uitbetaald.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten