Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Tegemoetkoming bij ganzenschade? Lees wat u moet doen.

De bodemtemperatuur stijgt, het gras gaat weer groeien. Ook de kans op schade aan gras door ganzen neemt weer toe. Als agrariër kunt u voor deze schade onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen. Zo is het bijvoorbeeld vaak nodig dat u de dieren verjaagd met ondersteunend afschot.

Faunazaken

Das laat zich afleiden door ultravroege maïs

Dassen zijn dol op maïs en brengen hierdoor gewassen soms schade toe. Uit onderzoek van BIJ12 blijkt nu dat de das zich richt op de vroegst bloeiende maïssoort. Met dit gegeven kunnen boeren hun voordeel doen.

Faunazaken

Wolvenplan goedgekeurd door provincies

De 12 provincies – vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO) – hebben op 24 januari het ‘interprovinciale wolvenplan’ vastgesteld. In het wolvenplan hebben provincies uitgewerkt hoe zij om zullen gaan met zwervende en territoriale wolven in Nederland.

Faunazaken

Draaiboek Wolf in vergevorderd stadium

Het aangepaste Draaiboek Wolf is in een vergevorderd stadium en moet nog bestuurlijk worden vastgesteld. Verwacht wordt dat dit begin 2019 gebeurt.

Faunazaken

Kuddehonden oplossing voor oprukkende wolf?

In Trouw verscheen een artikel over het experiment dat BIJ12 laat doen met kuddewaakhonden. Zij worden ingezet om schapen te beschermen tegen de wolf.

Faunazaken

Succesvolle veldwerkdag wolfwerende maatregelen

Op woensdag 17 oktober heeft BIJ12 een speciale veldwerkdag voor schapenhouders in Duitsland georganiseerd. Tijdens deze veldwerkdag stonden de preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen en/of te beperken centraal.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten