Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Coronarichtlijnen voor adequaat gebruik

Zoals aangegeven door Minister van LNV, Carola Schouten in haar schriftelijke beantwoording op Kamervragen van de heer Wassenberg (PvdD) kunnen schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd in goedgekeurde faunabeheerplannen, doorgang vinden. Daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen.

Faunazaken

Meld uw percelen aan voor de automatische taxatie 2020

Grondgebruikers in ganzenfoerageer, of -rustgebieden die in aanmerking willen komen voor tegemoetkoming van ganzenschade dienen hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken. Nog niet alle grondgebruikers hebben dit gedaan.

Faunazaken

Activiteit van de wolf in afgelopen kwartaal (november 2019 - februari 2020)

De wolf is niet meer weg te denken uit Nederland. Zeker niet sinds zich in de zomer van 2019 op de Veluwe een roedel gevestigd heeft. Daarnaast hebben we regelmatig te maken met zwervende wolven die een geschikt territorium zoeken. Hoe het staat met de activiteit van de wolf in Nederland in de afgelopen drie maanden?

Faunazaken

Wolf doodgereden op Noord-Veluwe

Op de Noord-Veluwe is een wolf doodgereden. De aanrijding is gemeld bij de politie. Het dier is met behulp van een speurhond in het bos teruggevonden. In het Interprovinciaal wolvenplan zijn afspraken gemaakt over hoe we omgaan met de wolf en hoe aanrijdingen van dieren worden afgehandeld.

Faunazaken

Tijd, geld en toewijding nodig voor waakhonden tegen wolvenaanval

Waakhonden zijn een prima middel om in Nederland schapen te beschermen tegen wolvenaanvallen. Wel is het een relatief dure oplossing. Bovendien blijkt de inzet van deze speciale kuddewaakhonden in ons dichtbevolkte land niet overal toepasbaar, omdat het kan botsen met belangen als wonen, recreatie en toerisme.

Faunazaken

Provincies gaan alternatief voor tegemoetkomingssysteem faunaschade testen

Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 11 december 2019 ingestemd met het advies van Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade om een test te doen voor een nieuw tegemoetkomingssysteem voor faunaschade. Ook is het IPO-bestuur akkoord met het voorstel om toe te werken naar een meer gebiedsgerichte aanpak van faunaschade.

Faunazaken

Instructievideo’s voor aanmelding en gebruik MijnFaunazaken

Om grondgebruikers en agrariërs te helpen bij de registratie en het gebruik van MijnFaunazaken zijn er een aantal instructievideo’s gemaakt. In deze video’s zijn alle benodigde stappen uitgelegd met het doel om gebruikers te ondersteunen bij hun aanmelding.

Faunazaken

BIJ12 zoekt leden voor de Commissie Onderzoek Faunaschade

BIJ12 doet in opdracht van de gezamenlijke provincies onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van faunaschade. Bij de voorbereiding, begeleiding en beoordeling van onderzoeken laat BIJ12 zich bijstaan door de Commissie Onderzoek. Op het gebied van mens-dier conflicten zijn wij op zoek naar experts, die zitting willen nemen in deze Commissie.

Faunazaken

ACSG-voorzitter reageert op juridische procedure Droogteschade

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) ligt onder vuur. Het in 2018 opgerichte Droogteschade.nl bereidt juridische stappen voor. Ook roept Droogteschade.nl boeren massaal op om collectief via hen een verzoek tot onderzoek in te dienen. ACSG-voorzitter Jan Geluk – zelf 20 jaar akkerbouwer geweest - reageert hierop.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten