Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Natuur en landschap

Evaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gestart

In landelijke gebieden leven veel kwetsbare planten- en diersoorten. Denk aan insecten, vlinders, amfibieën, maar ook weidevogels. Om gericht te werken aan de instandhouding van 68 doelsoorten is in 2016 het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Binnen het ANLb ontvangen agrarische collectieven subsidie om maatregelen te nemen om deze soorten te behouden.

Natuur en landschap

Stichting Certificering SNL verdient certificaat voor kwaliteitsmanagement

Stichting Certificering SNL heeft het ISO 9001 certificaat behaald. Hiermee is de stichting gecertificeerd voor het verlenen van certificaten (agrarisch) natuurbeheer, het uitvoeren van audits en het adviseren van provincies over beleid en uitvoering van certificering binnen het SNL-subsidiestelsel.

Natuur en landschap

Nederland voorbeeld in Europa met uniek satelliet project

De vijf kustprovincies, provinciale uitvoeringsorganisatie BIJ12, Rijkswaterstaat, het Ministerie van LNV en het Ministerie van BZK hebben de handen ineen geslagen in een uniek project: met behulp van satellietbeelden willen zij de vegetatie van alle Nederlandse duinen en kwelders gaan monitoren.

Natuur en landschap

BIJ12 viert 5-jarig bestaan met Kennissymposium ‘Natuurdata’

Op 12 november vond in Utrecht het Kennissymposium ‘Natuurdata, onmisbaar voor de ontwikkeling van Nederland’ plaats. BIJ12 organiseerde deze dag ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan. Ruim 130 genodigden genoten van een afwisselend en informatief programma.

Natuur en landschap

150 miljoen gevalideerde waarnemingen in de NDFF

In de NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna, zijn gegevens opgeslagen over de planten en dieren in Nederland. Met deze databank hebben we veel informatie over de biodiversiteit in ons land. Onlangs werd er een mijlpaal bereikt: de 150 miljoenste gevalideerde waarneming.

Natuur en landschap

Nieuwe versie van het Informatiemodel Natuur (IMNa)

Er is een nieuwe versie van het Informatiemodel Natuur (IMNa) vastgesteld: IMNa 5.2 NB2.4 VH1.3. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de productmodellen Natuurbeheer en Vegetatie & Habitats, gebaseerd op een verzameling wijzigingsverzoeken afkomstig van de ketenpartners.

Natuur en landschap

Zesduizend voetbalvelden nieuwe natuur in Nederland

Nederland heeft er in 2018 ruim drieduizend hectare nieuw ingerichte natuurgebieden bij gekregen. Ook de kwaliteit van de natuurgebieden ging licht vooruit. Om dit herstel door te zetten, gaan provincies en Rijk het natuurbeleid verbreden naar andere sectoren.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten