Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Nieuwe InformatieKaart Natuur essentieel bij inrichting leefomgeving

Nieuwe InformatieKaart Natuur essentieel bij inrichting leefomgeving

Provincies zijn straks binnen de Omgevingswet verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de natuur. Daarom ontwikkelen ze de Informatiekaart Natuur (IKN), een digitaal hulpmiddel dat in één oogopslag actuele en betrouwbare informatie biedt over (beschermde) natuur per provincie. Met de IKN is het mogelijk om natuur als volwaardig onderdeel mee te nemen in de besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving.

07 juli 2022

Lees meer over Nieuwe InformatieKaart Natuur essentieel bij inrichting leefomgeving
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: NDFF gaat natuurdata breder en beter beschikbaar stellen

NDFF gaat natuurdata breder en beter beschikbaar stellen

Het team van mensen achter de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is onlangs ondergebracht bij BIJ12. Een belangrijke mijlpaal in de transitie die als doel heeft natuurdata breder en beter beschikbaar te stellen. Wat is het belang van de NDFF? En welke ontwikkelingen staan er nog op stapel?  U leest er alles over in ons online magazine over de NDFF. 

23 december 2021

Lees meer over NDFF gaat natuurdata breder en beter beschikbaar stellen
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit

Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit

Natuur is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. In 2013 maakten Rijk en provincies daarom in het Natuurpact afspraken over hoe natuur op het land te ontwikkelen en te beheren. Elk jaar verzamelen provincies samen met het Rijk informatie over hoe het met de natuur staat in de Voortgangsrapportage Natuur, waarvan nu de 7e versie verschenen is.

26 november 2021

Lees meer over Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: BIJ12 actualiseert kennisdocument over de Grote modderkruiper

BIJ12 actualiseert kennisdocument over de Grote modderkruiper

Ruimtelijke activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde diersoorten. Denk aan het rooien van bomen, baggeren, slopen of bouwen. Om deze activiteiten zo zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, zijn er voor beschermde diersoorten kennisdocumenten ontwikkeld. Hierin staan voorbeelden van maatregelen die vaak gebruikt worden om schade te voorkomen of te beperken. Het kennisdocument over de Grote modderkruiper is onlangs vernieuwd.

28 oktober 2021

Lees meer over BIJ12 actualiseert kennisdocument over de Grote modderkruiper
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Officiële opening Kenniscentrum Bever

Officiële opening Kenniscentrum Bever

Vandaag, woensdag 6 oktober, wordt het Kenniscentrum Bever officieel geopend tijdens het beversymposium. Op de vandaag gelanceerde website van het kenniscentrum vind je meer informatie over onder andere de ecologie van de bever en over de verschillende (preventieve) maatregelen om schade door bevers te voorkomen of op te lossen.  Het Kenniscentrum Bever is een samenwerkingsverband tussen organisaties die vanuit verschillende disciplines met bevers in aanraking komen. Doel is om op een duurzame manier met de bever samen te leven.

06 oktober 2021

Lees meer over Officiële opening Kenniscentrum Bever

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten