Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Overgang gebruikerscommunicatie AERIUS naar Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000

Overgang gebruikerscommunicatie AERIUS naar Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000

Het RIVM en het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 hebben het afgelopen jaar verschillende stappen gezet om gebruikers meer te betrekken bij de (door)ontwikkeling van AERIUS. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en het organiseren van demo’s voorafgaand aan een nieuwe release.

15 december 2022

Lees meer over Overgang gebruikerscommunicatie AERIUS naar Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen. Tot die tijd kan de huidige versie van AERIUS Calculator gebruikt blijven worden, rekening houdend met dit Wijzigingsbesluit. Hiervoor is een handreiking beschikbaar

02 december 2022

Lees meer over Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten