Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: AERIUS 2021 beschikbaar vanaf 20 januari

AERIUS 2021 beschikbaar vanaf 20 januari

Het rekeninstrument AERIUS Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen voor toestemmingverlening, wordt op 13 januari 2022 geactualiseerd. Als gevolg van veiligheidsmaatregelen die het RIVM recent moest nemen, is AERIUS Calculator vanaf 13 januari een paar dagen niet beschikbaar. Vanaf donderdag 20 januari 2022 kunnen initiatiefnemers weer gebruik maken van het rekeninstrument.

11 januari 2022

Lees meer over AERIUS 2021 beschikbaar vanaf 20 januari
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg

Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg

De Landelijke Monitoringsrapportage Natuur over 2020 laat zien dat provincies een goed eind op streek zijn met het uitvoeren van herstelmaatregelen. Maar ondanks deze inspanningen zit ons land wat betreft de staat van instandhouding nog onder het Europese gemiddelde. Het Rijk heeft nu middelen ter beschikking gesteld om aanvullende herstelmaatregelen uit te voeren.

11 november 2021

Lees meer over Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Vragenboom helpt bij bepalen vergunningplicht stikstof

Vragenboom helpt bij bepalen vergunningplicht stikstof

Voor een activiteit die stikstof uitstoot, moet vaak een provinciale vergunning worden aangevraagd. De provincies stellen nu via BIJ12.nl een vragenboom beschikbaar die helpt om te bepalen of een activiteit wat stikstof betreft vergunningplichtig is voor de Wet natuurbescherming. Initiatiefnemers kunnen hiermee bepalen of ze een aanvraag moeten doen.

19 oktober 2021

Lees meer over Vragenboom helpt bij bepalen vergunningplicht stikstof
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Vragen en antwoorden webinar ‘Legalisering PAS-meldingen’ online

Vragen en antwoorden webinar ‘Legalisering PAS-meldingen’ online

Afgelopen 10 mei 2021 vond het webinar ‘Legalisering PAS-meldingen’ plaats. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod zoals een duiding van recente rechterlijke uitspraken, een toelichting op het proces van vergunningverlening en de verificatie van gegevens, de mogelijkheid van intern salderen en de benodigde bronmaatregelen.

10 juni 2021

Lees meer over Vragen en antwoorden webinar ‘Legalisering PAS-meldingen’ online
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Informatiebijeenkomst over aanpassing kaarten voor AERIUS

Informatiebijeenkomst over aanpassing kaarten voor AERIUS

De provincies beheren kaarten waarop (stikstofgevoelige) natuur is aangegeven. Met deze kaarten wordt in AERIUS bepaald of de stikstofbelasting op een perceel te hoog is. Percelen met regulier agrarisch gebruik worden uit deze kaarten verwijderd. Op 10-06-2021 is er een digitale bijeenkomst waarbij we informatie geven over de stand van zaken en de gehanteerde methode.

01 juni 2021

Lees meer over Informatiebijeenkomst over aanpassing kaarten voor AERIUS

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten