Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

Uitspraak Europees Hof van Justitie na vragen Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan in antwoord op vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit arrest en de consequenties ervan worden momenteel bestudeerd door de PAS-partners (de ministeries van LNV en I&W, de 12 provincies en het ministerie van Defensie).

Programma aanpak stikstof

Tussenevaluatie PAS naar Tweede Kamer

De tussenevaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 22 oktober door minister Schouten van LNV aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat om een evaluatie van de eerste drie jaar (2015-2018) van het eerste PAS-tijdvak.

Programma aanpak stikstof

Addo van Pul (RIVM) over kritiek op ammoniakmetingen

De betrouwbaarheid van de RIVM-metingen naar ammoniak in de buitenlucht wordt soms ter discussie gesteld. Addo van Pul vertelt over het belang van de metingen en reageert op de kritiek.

Programma aanpak stikstof

Conclusie advocaat-generaal over PAS bekend

Op 25 juli 2018 is de conclusie van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) openbaar gemaakt.

Programma aanpak stikstof

Pilot met controle gebruik ontwikkelingsruimte PAS

Hoe controleer je of bedrijven die binnen het PAS ontwikkelingsruimte kregen, de uitbreiding binnen twee jaar voltooid hebben? Om hier ervaring mee op te doen, vond begin 2018 een pilot plaats in zes provincies.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten