Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

AERIUS maandag 21 oktober tijdelijk niet beschikbaar

Vanaf maandag 21 oktober is het weer mogelijk om een PDF te exporteren na het uitvoeren van een berekening. Ook is dan de ligging van buitenlandse natuurgebieden zichtbaar (omtrek) in de user interface. Om dit mogelijk te maken zijn op maandag 21 oktober vanaf 9.00 uur alle AERIUS producten uit de lucht. Naar verwachting zal AERIUS in de loop van de middag weer beschikbaar zijn.

Programma aanpak stikstof

Verklaring Rijk en Provincies over de stikstofaanpak

Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd.  Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Programma aanpak stikstof

Provincies: kabinet zet goede stappen in stikstofdossier

Minister Schouten heeft een kamerbrief over de aanpak van de stikstofproblematiek verstuurd. In deze brief legt het kabinet uit hoe het stikstofreductieplan vorm krijgt samen met het IPO, UvW en de VNG. De provincies zijn blij met de stappen die het kabinet zet. Samen trekken zij op in deze aanpak.

Programma aanpak stikstof

Eerste reactie provincies op rapport Adviescommissie Stikstofproblematiek

Vandaag heeft de Adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes haar advies aan het kabinet uitgebracht. Met de titel ‘Niet alles kan’ maakt de adviescommissie klip en klaar hoe ze naar het stikstofprobleem in Nederland kijkt.

Programma aanpak stikstof

Vergunningverlening projecten komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in etappes weer op gang. Maandag 16 september komt de nieuwe versie van de AERIUS Calculator beschikbaar.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten