Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Landelijke monitoringsrapportage Natuur 2021: Provincies goed op koers met herstelmaatregelen PAS

Landelijke monitoringsrapportage Natuur 2021: Provincies goed op koers met herstelmaatregelen PAS

Uit de Landelijke Monitoringsrapportage Natuur over 2021 blijkt dat provincies goed op koers liggen met de uitvoering van herstelmaatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het grootste gedeelte van de natuurherstelmaatregelen is inmiddels in uitvoering of gereed, blijkt uit gegevens van 2021.

26 juni 2023

Lees meer over Landelijke monitoringsrapportage Natuur 2021: Provincies goed op koers met herstelmaatregelen PAS
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Landelijke aanpak piekbelasting en gebruik AERIUS Check

Landelijke aanpak piekbelasting en gebruik AERIUS Check

Om de natuur te herstellen moet de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden fors omlaag. Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in deze gebieden snel terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

12 juni 2023

Lees meer over Landelijke aanpak piekbelasting en gebruik AERIUS Check
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Overgang gebruikerscommunicatie AERIUS naar Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000

Overgang gebruikerscommunicatie AERIUS naar Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000

Het RIVM en het Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 hebben het afgelopen jaar verschillende stappen gezet om gebruikers meer te betrekken bij de (door)ontwikkeling van AERIUS. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en het organiseren van demo’s voorafgaand aan een nieuwe release.

15 december 2022

Lees meer over Overgang gebruikerscommunicatie AERIUS naar Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen. Tot die tijd kan de huidige versie van AERIUS Calculator gebruikt blijven worden, rekening houdend met dit Wijzigingsbesluit. Hiervoor is een handreiking beschikbaar

02 december 2022

Lees meer over Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten