Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Water

Onderzoek naar schade door grondwateronttrekking in beeld gebracht

Onttrekking van grondwater kan leiden tot schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen en/of gebouwen. Om vast te stellen wat de exacte oorzaak en omvang van de schade is, schakelen provincies de ACSG in. Het onderzoek dat de ACSG uitvoert is vaak complex en tijdrovend. Om deze stappen toe te lichten is een infographic gemaakt.

Faunazaken

ACSG-voorzitter reageert op juridische procedure Droogteschade

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) ligt onder vuur. Het in 2018 opgerichte Droogteschade.nl bereidt juridische stappen voor. Ook roept Droogteschade.nl boeren massaal op om collectief via hen een verzoek tot onderzoek in te dienen. ACSG-voorzitter Jan Geluk – zelf 20 jaar akkerbouwer geweest - reageert hierop.

Water

Jaarverslag AdviesCommissie Schade Grondwater 2018 gepubliceerd

BIJ12 publiceert het jaarverslag van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 2018. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ontvangen verzoeken om onderzoek naar schade, die belanghebbenden mogelijk hebben geleden door grondwateronttrekkingen.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten