Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Water

Jaarverslag AdviesCommissie Schade Grondwater 2018 gepubliceerd

BIJ12 publiceert het jaarverslag van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 2018. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ontvangen verzoeken om onderzoek naar schade, die belanghebbenden mogelijk hebben geleden door grondwateronttrekkingen.

Applicaties en beheer

Waar kan ik schoon en veilig zwemmen?

‘In welk water kan ik schoon en veilig zwemmen?’. Op deze vraag geeft www.zwemwater.nl antwoord. De website is onlangs vernieuwd en helemaal klaar voor het nieuwe zwemseizoen.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten