Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

ACSG-voorzitter reageert op juridische procedure Droogteschade

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) ligt onder vuur. Het in 2018 opgerichte Droogteschade.nl bereidt juridische stappen voor. Ook roept Droogteschade.nl boeren massaal op om collectief via hen een verzoek tot onderzoek in te dienen. ACSG-voorzitter Jan Geluk – zelf 20 jaar akkerbouwer geweest - reageert hierop.

Water

Jaarverslag AdviesCommissie Schade Grondwater 2018 gepubliceerd

BIJ12 publiceert het jaarverslag van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 2018. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ontvangen verzoeken om onderzoek naar schade, die belanghebbenden mogelijk hebben geleden door grondwateronttrekkingen.

Applicaties en beheer

Waar kan ik schoon en veilig zwemmen?

‘In welk water kan ik schoon en veilig zwemmen?’. Op deze vraag geeft www.zwemwater.nl antwoord. De website is onlangs vernieuwd en helemaal klaar voor het nieuwe zwemseizoen.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten