Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

AdviesCommissie Schade Grondwater
Afbeelding horend bij: AdviesCommissie Schade Grondwater versterkt met komst ir. Idse Hoving

AdviesCommissie Schade Grondwater versterkt met komst ir. Idse Hoving

Sinds enkele maanden heeft de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) er een nieuw commissielid bij: ir. Idse Hoving. In het dagelijks leven is hij Onderzoeker Veehouderij en Watermanagement bij Wageningen Livestock Research. “Het belang van onafhankelijke beoordeling van landbouwschade neemt steeds meer toe”, aldus het nieuwe commissielid.

16 september 2021

Lees meer over AdviesCommissie Schade Grondwater versterkt met komst ir. Idse Hoving
AdviesCommissie Schade Grondwater
Afbeelding horend bij: Onderzoek naar schade door grondwateronttrekking in beeld gebracht

Onderzoek naar schade door grondwateronttrekking in beeld gebracht

Onttrekking van grondwater kan leiden tot schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen en/of gebouwen. Om vast te stellen wat de exacte oorzaak en omvang van de schade is, schakelen provincies de ACSG in. Het onderzoek dat de ACSG uitvoert is vaak complex en tijdrovend. Om deze stappen toe te lichten is een infographic gemaakt.

21 april 2020

Lees meer over Onderzoek naar schade door grondwateronttrekking in beeld gebracht

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten