Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

AdviesCommissie Schade Grondwater
Afbeelding horend bij: In memoriam Bert Everts

In memoriam Bert Everts

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat ons commissielid ing. H.J. (Bert) Everts op 24 juni 2022 is overleden. Bert was binnen de AdviesCommissie Schade Grondwater dé specialist op het gebied van funderings- en geotechniek.

28 juni 2022

Lees meer over In memoriam Bert Everts
Faunazaken
Afbeelding horend bij: Toename zwervende wolven in Nederland

Toename zwervende wolven in Nederland

Het aantal wolven in Nederland neemt nog steeds toe. In de periode van 17 februari tot en met 30 april 2022 is de aanwezigheid van een aantal gevestigde wolven wederom vastgesteld in Nederland. Naast de roedel op de Veluwe zijn er in ons land waarschijnlijk drie paren aanwezig: één zeker in de regio Drenthe/Fryslân en twee mogelijke paren op de Veluwe. Daarnaast trokken minimaal 11 zwervende wolven verspreid door ons land.

15 juni 2022

Lees meer over Toename zwervende wolven in Nederland
Faunazaken
Afbeelding horend bij: Eerste kuddebeschermingshonden in provincie Noord-Brabant

Eerste kuddebeschermingshonden in provincie Noord-Brabant

Sinds kort leven er 4 kuddebeschermingshonden bij de schaapskudde van Staatsbosbeheer op de Strabrechtse Heide in Heeze. Staatsbosbeheer heeft daarvoor bij de schaapskooi een informatiebord over het werk van deze honden geplaatst. De schaapskudde die op de Strabrechtse Heide graast, draagt bij aan het beheer van de heide. De kuddebeschermingshonden komen uit de Italiaanse bergen, waar de traditie van kuddebeschermingshonden nooit verloren is gegaan.

13 juni 2022

Lees meer over Eerste kuddebeschermingshonden in provincie Noord-Brabant
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

Ons land staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. De indicatieve stikstofreductiedoelen vragen per gebied zo snel mogelijk actie van de sectoren industrie, bouw, mobiliteit en landbouw. Hiervoor is nodig dat agrarisch ondernemers versneld de transitie doormaken naar kringlooplandbouw in 2030.

10 juni 2022

Lees meer over Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten