Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

Brief minister Schouten aan Tweede Kamer

Minister Schouten (LNV) reageert op een uitspraak van de Raad van State in enkele beroepszaken tegen Natura 2000-vergunningen die zijn gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof.

Faunazaken

Schade door dieren? Zo pakt u het aan!

Als agrariër kunt u te maken krijgen met schade die veroorzaakt is door natuurlijk in het wild levende dieren. Wat doet u dan? Lees het stappenplan bij faunaschade.

Programma aanpak stikstof

Raad van State accepteert PAS niet

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. De PAS-partners bekijken de komende tijd wat de precieze gevolgen zijn van de uitspraak.

Programma aanpak stikstof

Raad van State doet 29 mei einduitspraak over het PAS

Op woensdag, 29 mei 2019 doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een einduitspraak in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak volgt op de zitting van 14 februari 2019.

Faunazaken

DNA-onderzoek moet aanval wolf aantonen

Hoe verloopt de afhandeling van schade door wolven en hoe wordt DNA afgenomen? Bekijk nu het hele proces van schademelding tot terreinbezoek, en van DNA-afname tot de schadeafhandeling.

Water

Jaarverslag AdviesCommissie Schade Grondwater 2018 gepubliceerd

BIJ12 publiceert het jaarverslag van de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 2018. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ontvangen verzoeken om onderzoek naar schade, die belanghebbenden mogelijk hebben geleden door grondwateronttrekkingen.

Faunazaken

Droge stof prijzen voorjaarsgras vastgesteld

BIJ12 heeft de droge stof prijzen voorjaarsgras 2019 vastgesteld. Deze prijzen worden gehanteerd bij de bepaling van de hoogte van tegemoetkomingen in faunaschade.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten