Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Faunazaken

Tegemoetkoming bij ganzenschade? Lees wat u moet doen.

De bodemtemperatuur stijgt, het gras gaat weer groeien. Ook de kans op schade aan gras door ganzen neemt weer toe. Als agrariër kunt u voor deze schade onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen. Zo is het bijvoorbeeld vaak nodig dat u de dieren verjaagd met ondersteunend afschot.

Wat doet de provincie?

Op 20 maart zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten. Maar wat doet de provincie en waar stem je eigenlijk voor?

Applicaties en beheer

Provincies brengen archeologisch erfgoed digitaal samen

Provincies bewaren hun archeologische monumenten in een speciaal depot. De documentatie over deze vondsten wordt digitaal vastgelegd in een databank. Een aantal provincies heeft hier vanaf 4 maart nu één gezamenlijke databank voor ingericht: archeodepot.nl.

Programma aanpak stikstof

Schop de grond in voor 280 hectare bijzondere natuur

Waterschap Vallei en Veluwe begint met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. Een deel van deze maatregelen vindt plaats in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Natuur en landschap

Nieuwe versie van de Rekenmodule Natuurkwaliteit NNN

Er is een nieuwe versie van de Rekenmodule Natuurkwaliteit NNN (RNN) beschikbaar. In deze versie zijn een aantal gebruikerswensen doorgevoerd, waardoor de gebruiker nu meer aanpassingen kan doen aan de dossiers en deze kan overdragen aan andere gebruikers.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten