Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

RIVM-rapport over emissies en concentraties ammoniak

Op 14 januari 2019 publiceerde het RIVM het rapport ‘Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016’. Wat betekent dit voor het PAS?

Programma aanpak stikstof

Uitspraak Raad van State op z’n vroegst in mei

Onder grote belangstelling vond op donderdag 14 februari de zitting plaats ter voorbereiding van de einduitspraak in de PAS-pilotzaken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Programma aanpak stikstof

Minister Schouten beantwoordt vragen over het PAS

Minister Schouten (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer vragen beantwoord over de uitspraak van het Hof van Justitie inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Programma aanpak stikstof

Controle naar benutting ontwikkelingsruimte PAS gaat door

Provincies gaan door met controleren van verleende PAS-vergunningen. Dat betekent dat zij onderzoeken of bedrijven de aangevraagde activiteit of uitbreiding ook daadwerkelijk binnen twee jaar voltooid hebben. Hiermee moet worden voorkomen dat bedrijven onbenutte ontwikkelingsruimte bezet houden.

Faunazaken

Das laat zich afleiden door ultravroege maïs

Dassen zijn dol op maïs en brengen hierdoor gewassen soms schade toe. Uit onderzoek van BIJ12 blijkt nu dat de das zich richt op de vroegst bloeiende maïssoort. Met dit gegeven kunnen boeren hun voordeel doen.

Faunazaken

Wolvenplan goedgekeurd door provincies

De 12 provincies – vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO) – hebben op 24 januari het ‘interprovinciale wolvenplan’ vastgesteld. In het wolvenplan hebben provincies uitgewerkt hoe zij om zullen gaan met zwervende en territoriale wolven in Nederland.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten