Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit

Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit

Natuur is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. In 2013 maakten Rijk en provincies daarom in het Natuurpact afspraken over hoe natuur op het land te ontwikkelen en te beheren. Elk jaar verzamelen provincies samen met het Rijk informatie over hoe het met de natuur staat in de Voortgangsrapportage Natuur, waarvan nu de 7e versie verschenen is.

26 november 2021

Lees meer over Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit
Faunazaken
Afbeelding horend bij: Meer flexibiliteit voor boeren met faunaschade om suikerbieten na 1 december te oogsten

Meer flexibiliteit voor boeren met faunaschade om suikerbieten na 1 december te oogsten

In een aantal provincies mogen suikerbieten ook na 1 december worden geoogst. Het gaat om de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De provincies wijken hiermee af van de provinciale beleidsregels die voorschrijven dat er voor 1 december geoogst moet worden.

23 november 2021

Lees meer over Meer flexibiliteit voor boeren met faunaschade om suikerbieten na 1 december te oogsten
Wolf
Afbeelding horend bij: Zwervende wolf in Noordwest-Brabant

Zwervende wolf in Noordwest-Brabant

In de regio Noordwest-Brabant is een zwervende wolf aanwezig. Eerder, in het gebied rond Heusden, heeft in de nacht van 16 november vermoedelijk een wolf vijftien schapen gedood. Waarschijnlijk gaat het om een jonge zwervende wolf die op doortocht is. De kans dat deze wolf nog actief is in het gebied rond Heusden is daarom klein. Wel roept de provincie Noord-Brabant op om waakzaam te blijven en vooral preventieve maatregelen te nemen, met name in de regio Noordwest-Brabant, om vee te beschermen.

18 november 2021

Lees meer over Zwervende wolf in Noordwest-Brabant

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten