Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Verbeteren van informatievoorziening over vochtcondities met landelijk samengesteld meetnet

Verbeteren van informatievoorziening over vochtcondities met landelijk samengesteld meetnet

Watercondities zijn een essentiële voorwaarde voor behoud en ontwikkeling van natuur. Om een dekkend en samenhangend beeld te geven van deze vochtcondities, moet de informatievoorziening hiervan worden verbeterd. Deze wens spraken provincies uit in het kader van de Lerende Evaluatie van het Natuurpact. Om dit mogelijk te maken biedt een landelijk samengesteld meetnet de uitkomst

04 mei 2021

Lees meer over Verbeteren van informatievoorziening over vochtcondities met landelijk samengesteld meetnet
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op koers, en er is meer nodig

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op koers, en er is meer nodig

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische collectieven en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in landelijk gebied te verbeteren. De uitvoerbaarheid is toegenomen door duidelijke rollen en samenwerking. Dat blijkt uit de lerende evaluatie in opdracht van het ministerie LNV en de provincies.

01 april 2021

Lees meer over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op koers, en er is meer nodig
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Oprichting Kenniscentrum Bever: bundeling van kennis en krachten

Oprichting Kenniscentrum Bever: bundeling van kennis en krachten

In het Kenniscentrum Bever werken organisaties samen aan het bundelen van kennis en actuele informatie over de bever. De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee. Om duurzaam met de bever samen te leven is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel.

16 maart 2021

Lees meer over Oprichting Kenniscentrum Bever: bundeling van kennis en krachten
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Groen licht voor start verduurzaming NDFF

Groen licht voor start verduurzaming NDFF

Goed nieuws voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF): de gezamenlijke provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ingestemd met het transitieplan voor de NDFF. Samen hebben ze de intentie uitgesproken om te investeren in het duurzaam borgen van de beheerorganisatie en de vernieuwing van de techniek van dit natuurinformatiesysteem.

03 november 2020

Lees meer over Groen licht voor start verduurzaming NDFF
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Biodiversiteitsherstel krijgt meer prioriteit

Biodiversiteitsherstel krijgt meer prioriteit

Het herstel in natuurgebieden zet door en de groei van het Natuurnetwerk Nederland is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Hoewel de inspanningen zichtbaar effect hebben, gaat het nog niet goed genoeg met de algemene natuurkwaliteit om de doelen van het Natuurpact te halen. De provincies en het Rijk maken dit jaar afspraken over extra maatregelen in het Programma Natuur voor het herstel van de biodiversiteit. Dit staat in de zesde Voortgangsrapportage Natuur over het jaar 2019 die vandaag verschijnt.

26 oktober 2020

Lees meer over Biodiversiteitsherstel krijgt meer prioriteit
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Gemakkelijker een groenblauwe dienst samenstellen dankzij nieuwe applicatie BIJ12

Gemakkelijker een groenblauwe dienst samenstellen dankzij nieuwe applicatie BIJ12

Wanneer provincies, waterschappen en gemeenten een regeling voor groenblauwe diensten willen samenstellen, kunnen ze daarvoor gebruik maken van de Catalogus Groenblauwe Diensten. Per 22 oktober 2020 stelt BIJ12 een nieuwe applicatie beschikbaar die het samenstellen van een regeling en de bijbehorende vergoedingen stukken eenvoudiger maakt.  

22 oktober 2020

Lees meer over Gemakkelijker een groenblauwe dienst samenstellen dankzij nieuwe applicatie BIJ12

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten