Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning

Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning

Het kabinet heeft vandaag groen licht gegeven voor 45 versnellingsvoorstellen van provincies om stikstof te reduceren en de kwaliteit van natuur en water te verbeteren. Het Rijk maakt hiervoor 504 miljoen euro vrij. De provinciale plannen bevatten ook voorstellen waarmee de zogenoemde PAS-melders mogelijk sneller een nieuwe vergunning kunnen krijgen. Het kabinet gaat daar met provincies mee aan de slag en trekt daar nu 250 miljoen euro voor uit.

18 juli 2022

Lees meer over Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur naar Raad van State

Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur naar Raad van State

Het kabinet werkt aan een brede gebiedsgerichte aanpak die zich richt op stikstofreductie en verbetering en herstel van natuur, water en klimaat in Nederland. Voor de uitvoering van de aanpak stelt het kabinet incidenteel ruim € 24 miljard beschikbaar tot 2035. Vrijdag 15 juli heeft de ministerraad ermee ingestemd om de Raad van State te vragen advies uit te brengen over de instellingswet die hiervoor nodig is.

18 juli 2022

Lees meer over Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur naar Raad van State

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten