Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: 10 mei: webinar over de legalisering van PAS-meldingen

10 mei: webinar over de legalisering van PAS-meldingen

De Rijksoverheid organiseert een webinar over de legalisering van PAS-meldingen op maandagavond 10 mei 2021 van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt zich hier aanmelden. Er komen verschillende onderwerpen aan bod zoals een duiding van recente rechterlijke uitspraken, een toelichting op het proces van vergunningverlening en de verificatie van gegevens, de mogelijkheid van intern salderen en de benodigde bronmaatregelen.

29 april 2021

Lees meer over 10 mei: webinar over de legalisering van PAS-meldingen
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor ondernemers

Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor ondernemers

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. De stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit.

09 maart 2021

Lees meer over Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor ondernemers
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Locatiegegevens van PAS-melders worden openbaar

Locatiegegevens van PAS-melders worden openbaar

Op 4 maart 2021 heeft de minister van LNV het besluit tot openbaarmaking van de PAS-melding locatiegegevens genomen. Naar aanleiding van een WOB-verzoek komt er een lijst met locatiegegevens van alle bedrijven, waarvan een zogenaamde PAS-melding is gedaan in de periode juli 2015 - mei 2019. Op deze lijst worden alleen de locatiegegevens opgenomen, bestaande uit de X- en Y-coördinaten. Naam en adres van het bedrijf worden niet vrijgegeven.

05 maart 2021

Lees meer over Locatiegegevens van PAS-melders worden openbaar
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Provincies: meer verantwoordelijkheid voor ondernemers door uitspraak Logtsebaan

Provincies: meer verantwoordelijkheid voor ondernemers door uitspraak Logtsebaan

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak in de zaak Logtsebaan. Daardoor is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Dit geeft meer handelingsvrijheid aan ondernemers, maar ook meer verantwoordelijkheid. De stikstofdepositie mag in totaal namelijk niet stijgen.

11 februari 2021

Lees meer over Provincies: meer verantwoordelijkheid voor ondernemers door uitspraak Logtsebaan
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Provincies bestuderen de stikstofuitspraken Raad van State

Provincies bestuderen de stikstofuitspraken Raad van State

De Raad van State deed op 20 januari 2021 twee belangrijke uitspraken in het stikstofdossier: over de Logtsebaan en over ViA15. De twaalf provincies bestuderen de uitspraken, om aan te kunnen geven wat de gevolgen zijn voor hun taak op het gebied van Natura 2000. Dit betreft onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving. De provincies willen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over geven en gaan in overleg met het Rijk.

21 januari 2021

Lees meer over Provincies bestuderen de stikstofuitspraken Raad van State

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten