Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000

Programmatische Aanpak Stikstof: natuur herstelt, boeren blij

De koppeling tussen natuurbescherming en economische ontwikkeling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de vergunningverlening weer op gang helpen, zo is te lezen in de nieuwste editie van de nieuwsbrief Perspectief van Infomil.

Stikstof en Natura 2000

Incompany-training geslaagd

Omgevingsdiensten, gemeenten en provincies merken dat er bij hun medewerkers behoefte is aan meer kennis over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS-Campus heeft trainingen die specifiek zijn gericht op vergunningverlening, en toezichthouden en handhaving.

Stikstof en Natura 2000

PAS: stok achter de deur

Natuur en te veel stikstof gaan niet samen. Je zou dus denken dat natuurbeheerders blij zijn met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dat zijn ze ook wel, maar het doet soms ook pijn dat hun terrein daarvoor op de schop moet. Hoe komen de natuurbeheerders en de overheid dan toch op één lijn?

Stikstof en Natura 2000

Wie beantwoordt mijn PAS-vragen?

De eerste weken van juli was het erg druk bij de Helpdesk PAS en AERIUS. Na de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wisten vergunningverleners en adviseurs de weg naar deze vraagbaak al snel te vinden.

Stikstof en Natura 2000

Duizendste melding PAS

De duizendste melding onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is binnen. Na de inwerkingtreding van de PAS-regeling op 1 juli groeit het aantal meldingen en aanvragen voor vergunningen gestaag.

Stikstof en Natura 2000

De diepte in met een training over PAS en AERIUS bij PAS-Campus

Twee dagen training over de PAS en AERIUS, wat levert dat nu op? De deelnemers van de PAS Campus training voor adviseurs van initiatiefnemers op 15 en 16 september zijn heel tevreden over de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan. ‘Ik wist al best veel over de PAS en dit geeft bevestiging dat ik goed zit,’ stelt de een. ‘Nu weet ik veel beter aan welke knoppen je kunt draaien in AERIUS,’ aldus een ander.

Stikstof en Natura 2000

Ruimtelijke ordening en de PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toepassen in ruimtelijke ordeningsplannen betekent keuzes maken. Om gemeentelijke beleidsmakers en vergunningverleners daarbij te ondersteunen, organiseert de PAS-Campus de training Plan en Beleid.

Stikstof en Natura 2000

Hoeveelheid luchtverontreiniging blijft afnemen

De dalende trend in concentraties van stikstofdioxide en fijn stof in de lucht heeft zich in 2014 voortgezet. Dit blijkt uit metingen van het RIVM. De lucht is iets schoner omdat de uitstoot van deze stoffen is gedaald. Dit levert gezondheidswinst op: ruim driekwart van de gezondheidseffecten van milieuverontreiniging wordt in Nederland veroorzaakt door luchtverontreiniging.

Stikstof en Natura 2000

Vergunningverlening PAS nader toegelicht

De inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ging gepaard met nieuwe werkwijze en het gebruik van AERIUS. Hoe de vergunningverlening onder de PAS precies werkt is niet voor iedereen meteen even duidelijk. De Helpdesk PAS en AERIUS geeft uitleg bij een aantal lastige onderwerpen.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten