Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Natuur en landschap

WUR: Gemiddeld genomen gaat het nog niet goed met de natuur in Nederland

Uit de Nederlandse rapportages over de periode 2013-2019 aan de Europese Commissie blijkt dat voor bepaalde Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en habitattypen positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn, maar dat het gemiddeld genomen nog niet goed gaat met de natuur in Nederland.

Faunazaken

Provincie Noord-Brabant: wolf niet laten vestigen

De provincie Noord-Brabant onderzoekt samen met ZLTO, Zoogdiervereniging en de gemeente Heusden wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de zwervende wolf zich blijvend vestigt in het gebied. Preventie blijft daarvoor de basis, dat betekent dat vee beschermd moet staan in de nacht.

Stikstof en Natura 2000

Wetsvoorstel kabinet voor stikstofreductie en natuurverbetering

Om alle betrokkenen duidelijkheid te bieden over de gezamenlijke langjarige inspanningen, legt het kabinet op voorstel van minister Schouten de structurele aanpak voor natuurversterking en stikstofreductie wettelijk vast. Het wetsvoorstel staat vanaf woensdag 27 mei tot en met woensdag 3 juni open voor commentaar.

Faunazaken

Provincie Noord-Brabant: bescherming tegen wolf

De afgelopen week heeft een zwervende wolf op meerdere plaatsen schapen aangevallen en gedood in de gemeente Heusden. De Provincie Noord-Brabant is actief bezig om boeren te ondersteunen zich te beschermen tegen de aanvallen van de wolf.

Applicaties en beheer

Oproep tot risicobewustzijn bij open water

Er komen meer warme dagen aan. De temperatuur kan op Hemelvaartsdag oplopen tot ruim boven de 20 graden. Velen zoeken dan al plezier bij en verkoeling in open water; in recreatiegebieden en aan de kust. Er zijn in Nederland ruim 700 officiële zwemwaterlocaties. Als gevolg van de coronacrisis is niet overal een reddingsbrigade actief of zijn er aangepaste werkwijzen.

Natuur en landschap

Informatiemodel Natuur cruciaal voor samenwerking aan natuurherstel

‘In Nederland werken provincies met veel partijen samen aan de uitvoering van het natuurbeleid. Het Informatiemodel Natuur - IMNA - speelt hierin een cruciale rol’. Het IMNa – dat beheerd wordt door BIJ12 - zorgt ervoor dat partners in de natuurketen hun gegevens onderling uniform en efficiënt kunnen opslaan en uitwisselen.

Applicaties en beheer

Veilig zwemmen in coronatijd

Op www.zwemwater.nl zie je precies in welk natuurwater in Nederland je veilig kunt zwemmen. Maar hoe zit dat in deze tijd van het coronavirus? Ook voor deze zwem- en recreatieplekken geldt een speciaal protocol. Ga bijvoorbeeld zoveel mogelijk dicht bij huis zwemmen en blijf niet langer dan nodig.

Faunazaken

Hoe voorkom je schade door de wolf?

Hoe voorkom je dat de wolf schapen of andere landbouwhuisdieren aanvalt of beperk je eventuele schade? In de speciale ‘Faunaschade Preventiekit Wolven’ heeft BIJ12 verschillende preventieve middelen op een rij gezet: van fladderlinten tot speciale afrasteringen met stroomdraad, maar ook kuddewaakhonden.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten