Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg

Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg

De Landelijke Monitoringsrapportage Natuur over 2020 laat zien dat provincies een goed eind op streek zijn met het uitvoeren van herstelmaatregelen. Maar ondanks deze inspanningen zit ons land wat betreft de staat van instandhouding nog onder het Europese gemiddelde. Het Rijk heeft nu middelen ter beschikking gesteld om aanvullende herstelmaatregelen uit te voeren.

11 november 2021

Lees meer over Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: BIJ12 actualiseert kennisdocument over de Grote modderkruiper

BIJ12 actualiseert kennisdocument over de Grote modderkruiper

Ruimtelijke activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde diersoorten. Denk aan het rooien van bomen, baggeren, slopen of bouwen. Om deze activiteiten zo zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, zijn er voor beschermde diersoorten kennisdocumenten ontwikkeld. Hierin staan voorbeelden van maatregelen die vaak gebruikt worden om schade te voorkomen of te beperken. Het kennisdocument over de Grote modderkruiper is onlangs vernieuwd.

28 oktober 2021

Lees meer over BIJ12 actualiseert kennisdocument over de Grote modderkruiper
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Vragenboom helpt bij bepalen vergunningplicht stikstof

Vragenboom helpt bij bepalen vergunningplicht stikstof

Voor een activiteit die stikstof uitstoot, moet vaak een provinciale vergunning worden aangevraagd. De provincies stellen nu via BIJ12.nl een vragenboom beschikbaar die helpt om te bepalen of een activiteit wat stikstof betreft vergunningplichtig is voor de Wet natuurbescherming. Initiatiefnemers kunnen hiermee bepalen of ze een aanvraag moeten doen.

19 oktober 2021

Lees meer over Vragenboom helpt bij bepalen vergunningplicht stikstof
Applicaties en beheer
Afbeelding horend bij: Informatieproducten natuur eind 2021 gereed

Informatieproducten natuur eind 2021 gereed

Veel informatie over de natuur in Nederland wordt beheerd door de provincies. Deze informatie wordt op initiatief van de provincies en BIJ12 bij elkaar gebracht in het Informatiehuis Natuur (IHN). Het gaat daarbij om informatie over natuurgebieden en planten- en diersoorten. Van deze gegevens worden overzichtelijke informatieproducten gemaakt. De ontwikkeling van deze informatieproducten is in volle gang en wordt aan het einde van dit jaar afgerond.

15 oktober 2021

Lees meer over Informatieproducten natuur eind 2021 gereed

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten