Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Update Natuurdata in relatie tot stikstof en particuliere initiatiefnemers

Update Natuurdata in relatie tot stikstof en particuliere initiatiefnemers

Particuliere initiatiefnemers kunnen een aanvraag (laten) indienen bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voor natuurdata die zij nodig hebben in verband met stikstof gerelateerde vergunningstrajecten. Voor deze aanvraag zullen geen kosten in rekening worden gebracht wanneer u een uitdraai van de AERIUS-calculator bij uw aanvraag meestuurt.

01 juli 2020

Lees meer over Update Natuurdata in relatie tot stikstof en particuliere initiatiefnemers
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Informatiemodel Natuur cruciaal voor samenwerking aan natuurherstel

Informatiemodel Natuur cruciaal voor samenwerking aan natuurherstel

‘In Nederland werken provincies met veel partijen samen aan de uitvoering van het natuurbeleid. Het Informatiemodel Natuur - IMNA - speelt hierin een cruciale rol’. Het IMNa – dat beheerd wordt door BIJ12 - zorgt ervoor dat partners in de natuurketen hun gegevens onderling uniform en efficiënt kunnen opslaan en uitwisselen.

20 mei 2020

Lees meer over Informatiemodel Natuur cruciaal voor samenwerking aan natuurherstel
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Evaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gestart

Evaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gestart

In landelijke gebieden leven veel kwetsbare planten- en diersoorten. Denk aan insecten, vlinders, amfibieën, maar ook weidevogels. Om gericht te werken aan de instandhouding van 68 doelsoorten is in 2016 het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Binnen het ANLb ontvangen agrarische collectieven subsidie om maatregelen te nemen om deze soorten te behouden.

17 februari 2020

Lees meer over Evaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gestart
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Stichting Certificering SNL verdient certificaat voor kwaliteitsmanagement

Stichting Certificering SNL verdient certificaat voor kwaliteitsmanagement

Stichting Certificering SNL heeft het ISO 9001 certificaat behaald. Hiermee is de stichting gecertificeerd voor het verlenen van certificaten (agrarisch) natuurbeheer, het uitvoeren van audits en het adviseren van provincies over beleid en uitvoering van certificering binnen het SNL-subsidiestelsel.

21 januari 2020

Lees meer over Stichting Certificering SNL verdient certificaat voor kwaliteitsmanagement
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Provincies: Noodzakelijke maatregelen voor stikstofgevoelige natuur in Nederland liggen goed op schema

Provincies: Noodzakelijke maatregelen voor stikstofgevoelige natuur in Nederland liggen goed op schema

De maatregelen die in Nederland in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof waren afgesproken om verslechtering van stikstofgevoelige natuur te voorkomen liggen goed op schema. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die de 12 provincies vandaag publiceren.

12 december 2019

Lees meer over Provincies: Noodzakelijke maatregelen voor stikstofgevoelige natuur in Nederland liggen goed op schema

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten