Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000

Regeling natuurbescherming aangepast voor het PAS

De Regeling natuurbescherming is op 24 april 2019 gewijzigd. De reden voor de wijziging is het actualiseren en verduidelijken van een vijftal zaken in het kader van het PAS.

Stikstof en Natura 2000

Schop de grond in voor 280 hectare bijzondere natuur

Waterschap Vallei en Veluwe begint met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden tot natuurgebied. Een deel van deze maatregelen vindt plaats in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Stikstof en Natura 2000

Natuurherstel voor soortenrijke duinen in Noordwijk

De komende weken werkt Staatsbosbeheer in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in de duinen van Noordwijk aan het herstellen van de soortenrijke duinen.

Stikstof en Natura 2000

RIVM-rapport over emissies en concentraties ammoniak

Op 14 januari 2019 publiceerde het RIVM het rapport ‘Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016’. Wat betekent dit voor het PAS?

Stikstof en Natura 2000

Uitspraak Raad van State op z’n vroegst in mei

Onder grote belangstelling vond op donderdag 14 februari de zitting plaats ter voorbereiding van de einduitspraak in de PAS-pilotzaken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stikstof en Natura 2000

Minister Schouten beantwoordt vragen over het PAS

Minister Schouten (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer vragen beantwoord over de uitspraak van het Hof van Justitie inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Stikstof en Natura 2000

Controle naar benutting ontwikkelingsruimte PAS gaat door

Provincies gaan door met controleren van verleende PAS-vergunningen. Dat betekent dat zij onderzoeken of bedrijven de aangevraagde activiteit of uitbreiding ook daadwerkelijk binnen twee jaar voltooid hebben. Hiermee moet worden voorkomen dat bedrijven onbenutte ontwikkelingsruimte bezet houden.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten