Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Kabinetsmaatregelen stikstof schept ruimte, maar de puzzel is nog niet gelegd

Kabinetsmaatregelen stikstof schept ruimte, maar de puzzel is nog niet gelegd

Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. Het wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal. Hoewel het gaat om een forse investering, levert de aanpak nog te weinig stikstofvermindering op en daarmee te weinig ruimte voor natuurherstel en te weinig ruimte voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

15 oktober 2020

Lees meer over Kabinetsmaatregelen stikstof schept ruimte, maar de puzzel is nog niet gelegd
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS

Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS

Een nieuwe versie van het nationale instrumentarium voor stikstofdepositie (AERIUS) is vanaf vandaag beschikbaar. De bronnen die zorgen voor emissies en daardoor ook de neerslag van stikstof veranderen voortdurend. Daarom wordt AERIUS regelmatig geactualiseerd. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele data verwerkt.

15 oktober 2020

Lees meer over Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: AERIUS Monitor beschikbaar

AERIUS Monitor beschikbaar

Sinds 10 september is AERIUS Monitor beschikbaar. Om een beeld te krijgen van de stikstofdepositie in relatie tot natuur, worden in Nederland diverse gegevens vastgesteld en gebruikt. AERIUS Monitor geeft overzichtelijk en gedetailleerd inzicht in de stikstofgevoelige habitattypen, de hoeveelheid stikstofdepositie en de relatie tussen die twee op alle Natura 2000-gebieden.

10 september 2020

Lees meer over AERIUS Monitor beschikbaar

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten