Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

Kennisdag ammoniak in de melkveehouderij

Proeftuin Natura 2000 houdt op 30 november een kennisdag over ammoniak in de veehouderij. Deze dag staat in het teken van kosteneffectieve maatregelen waarmee de uitstoot van ammoniak verminderd kan worden.

Programma aanpak stikstof

PAS in uitvoering in Overijssel

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de eerste Natuurbeschermingswetvergunning verleend. Hester Maij, gedeputeerde Landbouw en Natuur van Overijssel is daar trots op. "Bedrijven komen weer vooruit terwijl de natuur versterkt wordt. Ik vind dat winst."

Programma aanpak stikstof

Raad van State oordeelt: een meldingsbevestiging onder de PAS is geen besluit

De Raad van State heeft vrijdag 6 november besloten dat een meldingsbevestiging volstaat bij een voorgenomen uitbreiding van een Gelderse veehouderij. De Coöperatie Mobilistation for the Environment U.A. (MOB) en vereniging Leefmilieu hebben bezwaar ingediend bij de provincie Gelderland omdat zij vinden dat een meldingsbevestiging op een dergelijke melding als een besluit moet worden opgevat. Langs deze weg willen zij de voorgenomen uitbreiding tegenhouden.

Programma aanpak stikstof

Dutch Nitrogen Tour komt eraan

Hoe kunnen we de uitstoot van stikstof uit de intensieve veehouderij, transport en industrie en de negatieve effecten van stikstof op de natuur verminderen? Deze vragen staan centraal tijdens de Dutch Nitrogen Tour die van 23 tot en met 25 november plaatsvindt.

Programma aanpak stikstof

Verbindingsofficier PAS

Meine Bruinsma is per 1 oktober aangesteld als Verbindingsofficier voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Als partijen er niet uitkomen, staat hij voor hen klaar.

Programma aanpak stikstof

Kritische kanttekeningen

Veel adviseurs van agrarische bedrijven hadden het druk in de nacht voor 1 juli 2015 bij de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Er lag een stapel met vergunningaanvragen die vanaf dat moment met AERIUS doorgerekend konden worden. Een van de adviseurs vertelt over die eerste en de ervaringen op dit moment met de PAS.

Programma aanpak stikstof

Eén loket voor alle vragen over de PAS

Na de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is er één loket voor alle vragen en opmerkingen: de helpdesk PAS en AERIUS. Wie een andere weg kiest, loopt de kans dat het antwoord langer op zich laat wachten. Hoe dit voorkomen kan worden en het laatste nieuws over de helpdesk leest u in dit artikel.

Programma aanpak stikstof

Programmatische Aanpak Stikstof: natuur herstelt, boeren blij

De koppeling tussen natuurbescherming en economische ontwikkeling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de vergunningverlening weer op gang helpen, zo is te lezen in de nieuwste editie van de nieuwsbrief Perspectief van Infomil.

Programma aanpak stikstof

Incompany-training geslaagd

Omgevingsdiensten, gemeenten en provincies merken dat er bij hun medewerkers behoefte is aan meer kennis over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS-Campus heeft trainingen die specifiek zijn gericht op vergunningverlening, en toezichthouden en handhaving.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten