Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

Hoeveelheid luchtverontreiniging blijft afnemen

De dalende trend in concentraties van stikstofdioxide en fijn stof in de lucht heeft zich in 2014 voortgezet. Dit blijkt uit metingen van het RIVM. De lucht is iets schoner omdat de uitstoot van deze stoffen is gedaald. Dit levert gezondheidswinst op: ruim driekwart van de gezondheidseffecten van milieuverontreiniging wordt in Nederland veroorzaakt door luchtverontreiniging.

Programma aanpak stikstof

Vergunningverlening PAS nader toegelicht

De inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ging gepaard met nieuwe werkwijze en het gebruik van AERIUS. Hoe de vergunningverlening onder de PAS precies werkt is niet voor iedereen meteen even duidelijk. De Helpdesk PAS en AERIUS geeft uitleg bij een aantal lastige onderwerpen.

Programma aanpak stikstof

Aankloppen bij de Helpdesk

Bij de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kreeg de Helpdesk heel wat vragen van adviseurs, aanvragers en vergunningverleners binnen. Een van de adviseurs vertelt over de eerste ervaringen met de PAS en met de Helpdesk.

Programma aanpak stikstof

Eerste PAS-vergunning verleend

De eerste Nbwet-vergunning onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is verleend aan een landbouwbedrijf in Overijsel. Daarmee heeft deze provincie de primeur.

Programma aanpak stikstof

Aanvragen en meldingen partiële herziening PAS

Vanaf 7 september ligt het ontwerp partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage. Zienswijzen kunnen tot en met 18 oktober worden ingediend. Dit heeft op dit moment geen gevolgen voor de vergunningaanvragen of meldingen die al zijn gedaan.

Programma aanpak stikstof

Training Wabo & de PAS

Wat is de invloed van de PAS bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Deze vraag stond centraal tijdens de eerste training van de PAS-Campus na de zomerstop. In de gesprekken kwam vooral de groeiende noodzaak van samenwerking tussen de verschillende overheidsorganisaties naar voren.

Programma aanpak stikstof

Trainingen PAS-Campus scoren een 8

Deze zomer organiseerde de PAS-Campus de eerste reeks trainingen over de PAS en AERIUS. Meer dan de helft van de deelnemers laat na afloop weten dik tevreden te zijn over de inhoud.

Programma aanpak stikstof

PAS in uitvoering nu op Pleio

Samenwerken aan de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en informatie daarover met elkaar uitwisselen. Dat kan in Pleio, het samenwerkingsplatform voor de publieke zaak.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten