Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Programma aanpak stikstof

In gesprek over eerste ervaringen met PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is sinds 1 juli in werking. Op 9 juli kwamen ruim 30 key users van de bevoegde gezagen bij elkaar om hun ervaringen met het Register van AERIUS te bespreken.

Programma aanpak stikstof

Knelpunt ontwikkelingsruimte Vecht opgelost

Aerius is het rekenprogramma dat gebruikt moet worden bij het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen in het kader van de PAS die op 1 juli is ingegaan.

Programma aanpak stikstof

PAS en AERIUS van start!

Vannacht om 0:00 uur trad de PAS in werking en kwam AERIUS publiek beschikbaar voor het maken van stikstofberekeningen. Direct waren ruim 100 gebruikers online en om 0:16 uur werd via AERIUS Calculator de eerste melding ingediend door een varkensbedrijf in Limburg.

Programma aanpak stikstof

Trainingen PAS-campus van start

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) treedt per 1 juli 2015 in werking. Vanuit BIJ12 biedt het PAS-bureau trainingen aan. Op 15 juni vond de eerste training plaats op het kantoor van BIJ12.

Programma aanpak stikstof

Gelderland past regels stikstof aan

De provincie Gelderland past de beleidsregels aan voor de aanpak van stikstofproblematiek. Dit betekent dat een bedrijfsuitbreiding niet mag zorgen voor een extra uitstoot van meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar.

Programma aanpak stikstof

27 en 28 mei: PAS informatiedagen in Zuid-Holland

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) organiseert op 27 en 28 mei 2015 informatiedagen over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de Goudse Schouwburg.

Programma aanpak stikstof

Provincies stemmen in met uitvoerings-programma PAS

Alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Programma aanpak stikstof

Kamerbrief over zienswijze PAS

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer op 20 maart per brief geïnformeerd over de zienswijzen die zijn ingediend tijdens de terinzagelegging van de PAS.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten