Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning

Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning

Het kabinet heeft vandaag groen licht gegeven voor 45 versnellingsvoorstellen van provincies om stikstof te reduceren en de kwaliteit van natuur en water te verbeteren. Het Rijk maakt hiervoor 504 miljoen euro vrij. De provinciale plannen bevatten ook voorstellen waarmee de zogenoemde PAS-melders mogelijk sneller een nieuwe vergunning kunnen krijgen. Het kabinet gaat daar met provincies mee aan de slag en trekt daar nu 250 miljoen euro voor uit.

18 juli 2022

Lees meer over Groen licht voor versnellingsplannen, PAS-melders sneller een nieuwe vergunning
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur naar Raad van State

Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur naar Raad van State

Het kabinet werkt aan een brede gebiedsgerichte aanpak die zich richt op stikstofreductie en verbetering en herstel van natuur, water en klimaat in Nederland. Voor de uitvoering van de aanpak stelt het kabinet incidenteel ruim € 24 miljard beschikbaar tot 2035. Vrijdag 15 juli heeft de ministerraad ermee ingestemd om de Raad van State te vragen advies uit te brengen over de instellingswet die hiervoor nodig is.

18 juli 2022

Lees meer over Wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur naar Raad van State
Subsidie drugsafval
Afbeelding horend bij: Subsidie voor opruimen gedumpt drugsafval

Subsidie voor opruimen gedumpt drugsafval

Ben jij gedupeerd door gedumpt drugsafval? In natuurgebieden en randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten. Gedupeerden kunnen tot en met 2024 via de provinciale subsidieregeling 'opruiming-drugsafval' gemaakte kosten (deels) vergoed krijgen.

14 juli 2022

Lees meer over Subsidie voor opruimen gedumpt drugsafval
Natuur en landschap
Afbeelding horend bij: Nieuwe InformatieKaart Natuur essentieel bij inrichting leefomgeving

Nieuwe InformatieKaart Natuur essentieel bij inrichting leefomgeving

Provincies zijn straks binnen de Omgevingswet verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de natuur. Daarom ontwikkelen ze de Informatiekaart Natuur (IKN), een digitaal hulpmiddel dat in één oogopslag actuele en betrouwbare informatie biedt over (beschermde) natuur per provincie. Met de IKN is het mogelijk om natuur als volwaardig onderdeel mee te nemen in de besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving.

07 juli 2022

Lees meer over Nieuwe InformatieKaart Natuur essentieel bij inrichting leefomgeving
Faunazaken
Afbeelding horend bij: DNA-onderzoek levert geen duidelijkheid op over gedode shetlandpony

DNA-onderzoek levert geen duidelijkheid op over gedode shetlandpony

Op 13 juni is in Oudehorne een shetlandpony dood aangetroffen. Op dezelfde dag heeft in opdracht van BIJ12 een taxateur DNA-monsters afgenomen bij het kadaver. Een wolvenaanval op een pony is niet eerder – bewezen – voorgekomen in Nederland. Daarom gaf de provincie Fryslân opdracht om een spoedanalyse van het DNA te laten uitvoeren. De uitkomst van het DNA-onderzoek levert geen resultaat op.

04 juli 2022

Lees meer over DNA-onderzoek levert geen duidelijkheid op over gedode shetlandpony

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten