Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer