Ga direct naar:

Overzicht van Unit's

AdviesCommissie Schade Grondwater

De Waterwet biedt iedereen die denkt schade te ondervinden als gevolg van een onttrekking of infiltratie vangrondwater waarvoor een watervergunning is afgegeven, de mogelijkheid Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de schade zich voordoet, te verzoeken hiernaar een onderzoek in te stellen. Gedeputeerde Staten van alle 12 provincies hebben de landelijke, onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) ingesteld met als opdracht deze onderzoeken uit te voeren en de resultaten te verwerken in een advies aan betrokkenen.

Bekijk dit dossier

Unit Faunafonds

BIJ12-Faunafonds, bekend als adviseur en uitvoerder van taken op het gebied van onder meer faunaschade aan landbouwgewassen, is een kennis- en adviescentrum en werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van EZ.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BIJ12-Faunafonds via het algemene telefoonnummer van BIJ12: 085 – 486 22 22 of infofaunafonds@bij12.nl.

Bekijk dit dossier

Unit GBO Provincies

GBO provincies beheert gemeenschappelijke applicaties en informatievoorzieningen voor de provincies en haar ketenpartners. GBO provincies kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze voorzieningen, omdat kennis over de diverse voorzieningen geclusterd is.

Bekijk dit dossier

Unit PAS-bureau

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek rond stikstof en natuur. Het PAS-bureau is dienstverlener (informeren en assisteren), maar ook onafhankelijk waarnemer en rapporteur.

Bekijk dit dossier

Unit Natuurinformatie en – beheer

Deze unit ondersteunt de provincies bij het rapporteren over de natuur in Nederland. Hier wordt onder meer de informatievoorziening natuur, ook wel de Digitale Keten Natuur genoemd, doorontwikkeld.  

Bekijk dit dossier

Deel deze pagina op social media

BIJ12 elders op het internet