Ga direct naar:

Wat is en doet de ACSG?

De Waterwet biedt iedereen die denkt schade te ondervinden als gevolg van een onttrekking of infiltratie van grondwater waarvoor een watervergunning is afgegeven, de mogelijkheid Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de schade zich voordoet, te verzoeken hiernaar een onderzoek in te stellen. Gedeputeerde Staten van alle 12 provincies hebben de landelijke, onafhankelijke  AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) ingesteld met als opdracht deze onderzoeken uit te voeren en de resultaten te verwerken in een advies aan betrokkenen.

In de adviezen van de ACSG gaat het meestal om droogteschade in de landbouw of om schade door verzakking van bebouwing of infrastructuur. Wat minder vaak adviseert de ACSG over schade aan bos, natuur of landschap.

De ACSG is begin 2012 in de plaats getreden van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG). Reden hiervoor was het opgaan van de Grondwaterwet in de Waterwet.

BIJ12 voert het secretariaat van de ACSG. BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies.

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Deel deze pagina op social media

BIJ12 elders op het internet