Ga direct naar:

BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit

10 Mar 2016

header-zangvogels-01

Een zo helder, inzichtelijk en laagdrempelig mogelijk aanbod van praktische preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten, tot een minimum te beperken. Dat is in een notendop wat BIJ12/Faunafonds beoogt met de Faunaschade Preventiekit (FPK), voorheen bekend onder de naam Handreiking Faunaschade.

De Faunaschade Preventiekit is ontwikkeld voor grondgebruikers in de agrarische sector. Er zijn nu vijf modules samengesteld die een overzicht geven van preventieve maatregelen in het kader van schade die toegebracht kan worden door vijf soortgroepen – dassen, ganzen, kleine zangvogels, kraaiachtigen en wilde zwijnen. Ook wordt er voor een groot aantal gewassen aangegeven wanneer de schadeperiode kan optreden.

Beperken

“De maatregelen die wij beschrijven in de FPK zullen schade aan gewas nooit honderd procent kunnen reduceren”, zegt Chris Kalden, voorzitter a.i. Faunafonds, “maar wat ze wel doen is grondgebruikers zo goed mogelijk informeren over wat zij kunnen doen om eventuele schade in een zo vroeg mogelijk stadium te beperken.” Kalden blikt terug: “Voordat het Faunafonds bij BIJ12 werd ondergebracht, hadden wij de goede gewoonte om eens in de paar jaar praktijk en wetenschappelijk onderzoek te vertalen in bruikbare preventieve maatregelen voor grondgebruikers. En deze traditie zetten we, nu het Faunafonds onder BIJ12 valt, graag voort.”

Toekomstmuziek

De modules zijn digitaal te raadplegen, maar ook op papier, via een download. Kalden: “We vinden het belangrijk om met onze tijd mee te gaan. Misschien dat we in een nabije toekomst grondgebruikers nog interactiever kunnen informeren, maar dat is nu nog toekomstmuziek. Beide opties aanbieden, zowel online als offline, leek ons nu een logische tussenstap. “ Daan Jacobs, coördinator Faunazaken is tevreden met de FPK; “Dit jaar gaan wij verder met modules voor tien andere soortgroepen, waaronder duiven, eenden en hertachtigen”. Deze modules zullen naar verwachting allemaal voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd.”

Visie

Mocht er ondanks de preventieve maatregelen toch schade optreden, dan wordt in de FPK aangegeven hoe er aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele tegemoetkoming in de schade bij het Faunafonds. Jacobs ziet vanuit BIJ12/Faunafonds een belangrijke taak weggelegd in het kader van informatie over juist het voorkomen van faunaschade: “Wij vinden het onze taak goede en bruikbare informatie beschikbaar te stellen waarmee grondgebruikers weten hoe zij schade kunnen voorkomen en bestrijden en er ook echt mee aan de slag te kunnen. Dát is de koers van het Faunafonds voor de komende jaren. Het betalen krijgt in onze visie een laatste plaats. Voorkomen is immers beter dan genezen.”

De Faunaschade Preventiekit is te raadplegen en te downloaden via deze link 

 

Meta informatie van dit bericht

Bij Unit FaunafondsTags: faunaschade

Deel deze pagina op social media

Gerelateerde nieuwsberichten

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade actief

09 Mar 2017

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming zijn provincies verantwoordelijk voor het fauna(schade)beleid. Om hen hierin te adviseren hebben de provincies een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade ingesteld.De raad adviseert provincies ...
Lees het hele bericht

BIJ12 Faunafonds start landelijke praktijkproef naar de effecten van verjaging van ganzen door lasers

02 Feb 2017

BIJ12 Faunafonds heeft aan ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga en Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op de verjaging van ganzen in landbouwgebieden. ...
Lees het hele bericht

BIJ12 lanceert tweede Faunaschade Preventiekit (FPK)

01 Aug 2016

Vogels en zoogdieren kunnen veel schade aanrichten waar grondgebruikers in de agrarische sector (financieel) last van hebben. Dat is zeer ongewenst, maar valt gelukkig ook goed te bestrijden. Om deze ...
Lees het hele bericht

Tegemoetkoming fruitschade

28 Jul 2016

De tegemoetkoming in de schade die wordt veroorzaakt door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten, is in 2015 bepaald op 60 procent van de getaxeerde schade. In 2016 ...
Lees het hele bericht

Planmatig beheer kolgans vraagt om internationale samenwerking

16 Feb 2016

Een planmatig beheer voor de kolgans is pas mogelijk als op internationale schaal, effectieve verjaging en schadebeperking over de hele trekroute (flyway) worden afgestemd. Een geïsoleerd, alleen op provinciale schaal ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Planmatig beheer kolgans vraagt om internationale samenwerking

Volgende bericht

Faunafonds goed voorbereid op terugkeer wolf

Over deze unit

BIJ12-Faunafonds, bekend als adviseur en uitvoerder van taken op het gebied van onder meer faunaschade aan landbouwgewassen, is een kennis- en adviescentrum en werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van EZ.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BIJ12-Faunafonds via het algemene telefoonnummer van BIJ12: 085 – 486 22 22 of infofaunafonds@bij12.nl.

Naar de overzichtspagina

BIJ12 elders op het internet