Ga direct naar:

BIJ12 start onderzoek naar hotspots en maatwerkbeheer reeën

09 Dec 2015

In opdracht van BIJ12 start aanvang december  onderzoeksinstituut Alterra in samenwerking met van Bommel Faunawerk een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen voor het reduceren van aanrijdingen met reeën op plaatsen waar aanrijdingen veelvuldig optreden (de zogenaamde hotspots). “Er is een grote behoefte aan wetenschappelijke kennis over hotspots en beheer”, zegt Ton Heeren, coördinator kennis en onderzoek van BIJ12, waar ook het Faunafonds onder valt, en daarom zijn we dit onderzoek gestart.” 

Aanrijdingen
Doel van het project is de effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid te onderzoeken van de diverse maatregelen die in Nederland worden gebruikt – of die recent zijn voorgesteld – om aanrijdingen met reeën te voorkomen.

Verkenning
Met dit onderzoek hoopt BIJ12 een onderbouwd inzicht te krijgen in de effecten van maatwerkbeheer (afschot) op hotspots in relatie tot andere maatregelen. Om dit doel te bereiken, wordt allereerst de bestaande kennis in beeld gebracht door middel van een verkenning. Vervolgens wordt er (aanvullende) nieuwe kennis verkregen door de uitvoering van een praktijkproef. Op basis van de verkenning van de bestaande kennis worden de gebieden en de maatregelen bepaald waarvan het effect in de praktijkproef wordt onderzocht.

Reeën
Ook wordt onderzocht in hoeverre de uitkomsten aanleiding vormen om de reemonitoring aan te passen. Heeren: “We hebben gekozen voor een langjarig onderzoek op een beperkt aantal plekken in Nederland. Dat maakt grondiger onderzoek mogelijk dat nodig is voor de vertaling naar de aanpak op andere hotspots. We kijken nadrukkelijk verder dan alleen de hotspots. We brengen de effecten van maatwerkbeheer in beeld in relatie tot het (vlakdekkend) beheer in de omgeving en aanwezige rasters, verkeerssignalering en afwerende voorzieningen.”

Deze bredere samenhang kan samen vallen met de grenzen uit de leefgebiedbenadering, en soms ook niet. Heeren: “we zullen in elk geval naar het hele omringende gebied kijken.”

Meta informatie van dit bericht

Bij Unit Faunafonds

Deel deze pagina op social media

Vorige bericht

Automatische taxaties in Fryslân, Groningen en Gelderland

Volgende bericht

Website Landelijk Meldpunt Faunaschade is vernieuwd

Over deze unit

BIJ12-Faunafonds, bekend als adviseur en uitvoerder van taken op het gebied van onder meer faunaschade aan landbouwgewassen, is een kennis- en adviescentrum en werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van EZ.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BIJ12-Faunafonds via het algemene telefoonnummer van BIJ12: 085 – 486 22 22 of infofaunafonds@bij12.nl.

Naar de overzichtspagina

BIJ12 elders op het internet