Ga direct naar:

‘Ganzen trekken zich niets van grenzen aan’

15 Dec 2015

M.Krijn

Wie: Margriet Krijn, trainee ecoloog bij de provincie Fryslân
Werk: Oplossingen vinden voor knelpunten tussen dieren en natuur

Uitdaging: Hoe bereik je een goed evenwicht tussen de bescherming van ganzensoorten en de beperking van ganzenschade
BIJ12: De Unit Faunafonds zorgt voor afhandeling van tegemoetkomingen aan boeren voor geleden schade door ganzen

‘Ganzen trekken zich niets aan van grenzen. Maar elk land heeft wél z’n eigen, afzonderlijke ganzenaanpak. Een voorbeeld? In Nederland is de kleine rietgans een beschermde soort. In andere landen wordt-ie verjaagd. Je begrijpt dat zulk verschillend beleid wel eens botst. Daarom zijn er op een internationale Goose Management Conference onlangs afspraken gemaakt om tot een betere coördinatie te komen. Bij de aanpak van ganzenoverlast gaan we voortaan uit van vliegroutes van bepaalde ganzenpopulaties. En internationale tellingen bepalen in de toekomst of een gans beschermd is, niet meer het aantal ganzen in één land. Voor die tellingen is wel een betere wetenschappelijke onderbouwing nodig. Daar gaan we aan werken.

Wat de natuur voor mij persoonlijk betekent? Het is een plek om tot rust te komen. Ik geniet van de ruimte, van het geluid van vogels. Natuur is onmisbaar. Ik ben er trots op dat ik meewerk aan iets wat er echt toe doet.’

Meta informatie van dit bericht

Bij Unit Faunafonds

Deel deze pagina op social media

Vorige bericht

Website Landelijk Meldpunt Faunaschade is vernieuwd

Volgende bericht

Melden faunaschade makkelijker

Over deze unit

BIJ12-Faunafonds, bekend als adviseur en uitvoerder van taken op het gebied van onder meer faunaschade aan landbouwgewassen, is een kennis- en adviescentrum en werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van EZ.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BIJ12-Faunafonds via het algemene telefoonnummer van BIJ12: 085 – 486 22 22 of infofaunafonds@bij12.nl.

Naar de overzichtspagina

BIJ12 elders op het internet