Ga direct naar:

Geen inspanningsverplichting in ganzenrust- en foerageergebieden voor tegemoetkoming schade

23 Nov 2015

De winterperiode is weer begonnen. Voor grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenrust- en foerageergebieden geldt,  in de periode dat deze gebieden zijn aangewezen,  geen inspanningsverplichting om voor een tegemoetkoming in eventuele ganzenschade in aanmerking te komen. Buiten deze gebieden geldt het normale beleid.

Dit normale beleid houdt in dat voor tegemoetkoming in schade, veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, er altijd een machtiging of een ontheffing op basis van Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Dit is niet het geval als expliciet uit provinciaal beleid blijkt dat voor een bepaalde diersoort, periode of gebied geen machtiging of geen ontheffing wordt afgeven.

Voor grondgebruikers geldt in veel gevallen een inspanningsverplichting om schade te voorkomen en te beperken. Onder deze inspanning verstaat het Faunafonds dat een verleende machtiging of ontheffing adequaat wordt ingezet. Dit houdt in dat de machtiging of ontheffing minimaal twee keer per week gebruikt wordt om schade te bestrijden door middel van afschot.

Een machtiging kan worden aangevraagd via de Faunabeheereenheid (Fbe). Als een machtiging niet door de Fbe kan worden afgegeven, dan kan de ontheffing bij de provincie worden aangevraagd. In Natura2000-gebieden kan aanvullend een Nb-wetvergunning nodig zijn om van een machtiging of ontheffing gebruik te mogen maken. Deze vergunning kan bij de provincie worden aangevraagd.

Voor vragen over de aanvraag en het gebruik van machtigingen kunt u contact opnemen met uw Fbe. Contactgegevens Faunabeheereenheden: http://www.faunabeheereenheid.nl/

Meta informatie van dit bericht

Bij Unit Faunafonds

Deel deze pagina op social media

Vorige bericht

Faunafonds trekt op verzoek provincies zomerplafond ganzenschade in

Volgende bericht

Automatische taxaties in Fryslân, Groningen en Gelderland

Over deze unit

BIJ12-Faunafonds, bekend als adviseur en uitvoerder van taken op het gebied van onder meer faunaschade aan landbouwgewassen, is een kennis- en adviescentrum en werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van EZ.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BIJ12-Faunafonds via het algemene telefoonnummer van BIJ12: 085 – 486 22 22 of infofaunafonds@bij12.nl.

Naar de overzichtspagina

BIJ12 elders op het internet