Ga direct naar:

Internationale publicatie over Nederlandse geïntegreerde aanpak stikstof

17 Feb 2017

Met de Vogel- en Habitatrichtlijn streven de EU-lidstaten naar een gunstige staat van instandhouding in de EU. Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, is het belangrijkste instrument om dit doel te bereiken. Voor elk Natura 2000-gebied hebben de lidstaten specifieke doelen voor het behoud van soorten en habitats. Stikstofemissie van de landbouw, de industrie en het verkeer lijkt een groot probleem voor het bereiken van deze doelen. 

In Nederland is de stikstofemissie sinds halverwege jaren tachtig gehalveerd. Echter, de emissie bleef te hoog en de economische ontwikkeling bleef achter. Op 1 juli 2015 tradt de Programmatische Aanpak Stiksof (PAS) in werking, een nieuwe aanpak. PAS verbindt economie en ecologie. In de publicatie wordt de PAS belicht vanuit maatschappelijk, wetenschappelijk, juridisch en praktisch perspectief. Het artikel is onder andere gebaseerd op een literatuurstudie en de eerste ervaringen met het programma.

Onlangs verscheen een review van de Nederlandse Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geschreven door auteurs van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Economische Zaken (EZ). De publicatie ‘The Integrated Approach to Nitrogen in the Netherlands: A preliminary review from a societal, scientific, juridical and practical perspective’ verscheen in The Journal for Nature Conservation, uitgegeven door Elsevier.

Download:

 

Meta informatie van dit bericht

Bij Bij12 UnitsTags: pas, stikstofdepositie

Deel deze pagina op social media

Gerelateerde nieuwsberichten

AERIUS werkt correct

24 Apr 2017

Uit onderzoek van het RIVM, dat op verzoek van het ministerie van Economische zaken is uitgevoerd, blijkt dat de manier waarop AERIUS werkt correct is. Het gaat hierbij om de ...
Lees het hele bericht

Rekenkamer onderzoekt Programmatische Aanpak Stikstof in de provincies Gelderland en Overijssel

11 Apr 2017

De provincies hebben een belangrijke rol in het bewaken van het evenwicht tussen economie en natuur, door enerzijds de natuur te beschermen en anderzijds daar waar mogelijk economische activiteiten toe ...
Lees het hele bericht

Herziening PAS leidt tot wijzigingen in depositie- en ontwikkelingsruimte

20 Mar 2017

Op 17 maart is de partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een aantal PAS-gebieden gewijzigd. ...
Lees het hele bericht

Aanpak stikstof met mergel van A2

23 Feb 2017

In Limburg raakten twee projectleiders van de snelweg A2 en van de Stichting het Limburgse Landschap met elkaar in gesprek. De een zat met een berg mergel na het uitgraven ...
Lees het hele bericht

Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof: berekende stikstofdepositie daalt

09 Feb 2017

De berekende stikstofdepositie daalt nu en in de toekomst, ook als de ruimte die beschikbaar is voor economische activiteit wordt ingevuld. Dat blijkt uit de Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof van ...
Lees het hele bericht

Downloads gerelateerd aan dit bericht

Vorige bericht

Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof: berekende stikstofdepositie daalt

Volgende bericht

Vacature adviseur AERIUS bij PAS-bureau BIJ12

BIJ12 elders op het internet