Ga direct naar:

Unit GBO provincies

Wat is GBO provincies?

Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies is een van de units van BIJ12. GBO provincies is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen en provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement. Denk bijvoorbeeld aan het zwemwaterportaal en -register Zwemwater.nl, dat over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken informeert. Maar ook de Risicokaart, een keteninformatiesysteem waar risico’s voor de eigen leefomgeving worden bijgehouden en getoond.

Waarvoor kan je bij GBO provincies terecht?

  • Bestanden en services door de Landelijke Beheerorganisatie Ondergronden en Referenties. Denk hierbij aan het centraal beschikbaar stellen van luchtfoto’s en het actueel hoogtebestand Nederland
  • Databases bijvoorbeeld voor overstromingsrisico’s of Provisa, de Provinciale Selectielijst Archieven
  • E-formulieren, een centrale dienst waar digitale formulieren gemaakt en beheerd worden voor provincies
  • Provinciale Producten Catalogus, met alle diensten die provincies voor burgers en bedrijven beschikbaar hebben
  • Registers zoals het georegister (PGR), het register over grondwater (LGR) en het zwemwaterportaal en –register (LZR). In deze centrale registers wordt informatie door diverse partijen (Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en het Rijk) ingevoerd en bijgehouden
  • Internet Publicatie Decentrale Regelgeving (IPDR), gekoppeld aan de landelijke voorziening Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR)
  • Richtlijnen harmonisatie van provinciale ruimtelijke gegevens (CDS Inspire)
  • Webapplicaties zoals het Bestand Veehouderij Bedrijven (Web-BVB), Subsidie Natuur en Landschap (SNL), Flamingo (interactieve kaarten) en de Risicokaart voor actuele risico’s in de leefomgeving

Waarom bestaat GBO provincies?

GBO provincies heeft veel kennis op het gebied van ketenautomatisering, geo-informatie en de e-Overheid. Sinds 2008 beheert GBO provincies gemeenschappelijke landelijke applicaties en informatievoorzieningen van en voor de provincies. Hierdoor is het mogelijk de diverse applicaties en voorzieningen beter op elkaar af te stemmen en onderdelen van applicaties te hergebruiken in andere applicaties. Op deze manier worden kosten bespaard voor de provincies en de rest van de overheid. Om het applicatielandschap te optimaliseren is een doelarchitectuur ontworpen die flexibel hergebruik van modules mogelijk maakt. De unit GBO provincies van BIJ12 zorgt ervoor dat de kennis van gemeenschappelijke voorzieningen centraal beschikbaar is en gedeeld wordt.

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

 

Deel deze pagina op social media

BIJ12 elders op het internet