Ga direct naar:

Unit Natuurinformatie en -beheer

Wat is Natuurinformatie en Natuurbeheer?

De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer houdt zich bezig met de informatievoorziening over ontwikkeling en het beheer van de natuur in Nederland. Om de natuurkwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen, is het belangrijk dat natuurgegevens van alle provincies uitwisselbaar en optelbaar zijn. De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer coördineert daarom de landelijke systematiek voor monitoring, dataopslag en informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens. Daarnaast coördineert de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer de uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Waarvoor kan je bij de Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer terecht?

Waarom bestaat de unit Natuurinformatie en natuurbeheer?

Omdat de provincies hebben afgesproken meer samenhang aan te brengen in de uitwisseling van informatie over natuurgegevens. Zo kunnen ze ook op landelijk niveau rapporteren over de staat van de natuur. De laatste jaren zijn natuurgegevens tussen provincies onderling en met beheerders steeds beter uitwisselbaar. De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer heeft het Informatiemodel Natuur (IMNa) ontwikkeld, een uniforme standaard waarmee gegevens over verwerving, inrichting, beheer en ecologische kwaliteit wel kunnen worden uitgewisseld. De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer faciliteert en coördineert deze samenhang, het uitwisselen van informatie en het verder professionaliseren van kennis over natuurgegevens. Daarnaast speelt de unit Natuurinformatie en natuurbeheer ook een belangrijke rol in natuurbeheer, bijvoorbeeld met de uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en het project ‘Agrarisch natuur- en landschapsbeheer’ dat gaat over het vernieuwde stelsel dat vanaf 2015 uitgevoerd wordt.

 

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Deel deze pagina op social media

BIJ12 elders op het internet