Ga direct naar:

Unit PAS-bureau

Wat is PAS?

PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof. De PAS is ontstaan om de vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden soepel te laten verlopen. Doel is economische ontwikkelingen de ruimte te geven en tegelijk de bijzondere natuur van Natura 2000-gebieden te behouden. Het PAS-bureau is een onafhankelijke interbestuurlijke organisatie. Het bureau verleent geen vergunningen; dat doen de provincies en het rijk.

Waarvoor kan je bij de unit PAS-bureau terecht?

Op 1 juli treedt de PAS in werking. Vanaf dat moment ondersteunt het PAS-bureau: 

  • Vergunningverleners bij het toepassen van de PAS-regeling. Hiervoor wordt een speciale helpdesk ontwikkeld
  • AERIUS is het online rekeninstrument van de PAS. AERIUS berekent de emissies, verspreiding en depositie van stikstof. Het PAS-bureau ondersteunt de gebruikers
  • Rapportages die gedetailleerde informatie over de situatie en ontwikkelingen in en rond natuurgebieden bevatten.

Waarom bestaat het PAS-bureau?

Omdat er behoefte is aan een sector- en gebiedsoverstijgende aanpak voor de problemen rond stikstof en natuur. Het Programma Aanpak Stikstof is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen 15 partijen: de twaalf provincies, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Defensie. Samen hebben zij de Regiegroep PAS opgericht. Het PAS-bureau biedt ondersteuning bij de uitvoering van de regeling. Bij het PAS-bureau werkt een compact team van ecologen, milieukundigen, en juristen.

 

Laatste nieuws

Bekijk alle berichten

Deel deze pagina op social media

BIJ12 elders op het internet