LNV, BIJ12/IPO en VBNE zetten samenwerking voor het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit voort.