Aanmelden percelen voor automatische taxatie mogelijk tot 15 maart