Aantal meldingen grondwaterschade in 2021 gestabiliseerd