Adaptief populatiebeheer goed alternatief voor huidig faunabeheer