Areaal voor agrarisch natuurbeheer in Brabant kan worden uitgebreid