‘Blijven zoeken naar verbetering taxatieproces faunaschade’