Boeren zorgen als waterbeheerders voor 17 kilometer natuurvriendelijke oevers