Van Dam schetst wijze waarop natuurmonitoring gestalte krijgt