Data BIJ12 / LGR nu gekoppeld met WKO-bodemenergietool