Datasets provincies voldoen straks aan INSPIRE-richtlijn