Uitgekeerde faunaschade in 2018 met 5 miljoen euro gedaald