Geen tegemoetkoming schade door houtduif in jachtseizoen in Fryslân en Noord- en Zuid-Holland