Herziening PAS leidt tot wijzigingen in depositie- en ontwikkelingsruimte