Invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade blijft 5 cm