Kabinetsmaatregelen stikstof schept ruimte, maar de puzzel is nog niet gelegd