Kennis als kans, de waarde van onderzoek in faunaschade