Mogelijkheden om agrariërs binnen GLB te betalen voor het leveren van maatschappelijke diensten