Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg