Onderzoek naar schade door grondwateronttrekking in beeld gebracht