Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied