Provincie Fryslân: beoordeling van aanvragen voor tegemoetkoming faunaschade aangepast